DNK-rapport til bruk i lokale ROS-analyser

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DNK-rapport til bruk i lokale ROS-analyser

Direktoratet har utgitt rapporten "Informasjon om Nødnett" som kan benyttes av beredskapsansvarlige ved utarbeidelse av ROS-analyser.

Hva bør brukerne tenke, gjøre og øve på i forbindelse med utfall i Nødnett?

Rapporten inneholder informasjon om infrastrukturen til Nødnett, om alternative løsninger ved utfall av Nødnett og informasjon om riktig bruk av Nødnett. Informasjonen kan benyttes av ansvarlige for kommunal beredskap og fylkesberedskapssjefer ved utarbeidelsen av Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

 

Les hele rapporten i DNKS dokumentsenter