DNK vil inngå rammeavtaler for utredningsområder

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DNK vil inngå rammeavtaler for utredningsområder

DNK ønsker å inngå rammeavtaler med konsulentselskaper innen fire forskjellige utredningsområder.
  • © Halfpoint - Fotolia.com

Det er ønskelig med ekspertise og erfaring fra ulike typer utredninger, evalueringer og analyseoppdrag i offentlig sektor. Erfaring fra kritiske samfunnsfunksjoner som politi, helsetjeneste, brann- og redning og andre beredskapsområder vil være en fordel. Vi søker ekspertise innen følgende områder:


Område 1: Kartlegginger, utredninger og analyser - generelt
Område 2: Strategisk utredning for teknologi- og tjenesteutvikling
Område 3: Konseptvalgutredning (KVU) i forbindelse med større investeringer
Område 4: Evalueringer


Frist for å levere tilbud er 8. november 2013 kl. 14.00.
DNK benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, og få tilgang til konkurransegrunnlaget, kan du klikke på lenken nedenfor. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.