DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm

- Ekstremvær de siste årene har vist hvor sårbart samfunnet er ved strømutfall. Vi ønsker derfor å øke reservestrømberedskapen i Nødnett og ser nå på mulige tekniske løsninger, sier avd. dir. i DNK, Cecilie B. Løken.
  • Nødnett er bygget robust med strenge krav til både oppetid og dekning. Likevel er det et behov for økt reservestrøm.

  • Skapet viser blybatterier som er i bruk i Nødnett i dag.

Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner og innsatspersonell vil være avhengig av, både i det daglige og under kritiske situasjoner og store hendelser.

 

- Nødnett er bygget robust med strenge krav til både oppetid og dekning. Likevel er det et behov for økt reservestrøm, både for basestasjoner og transmisjonsnettet i Nødnett. DNK har derfor besluttet å se nærmere på aktuelle tekniske løsninger som kan heve reservestrømberedskapen i Nødnett til et nivå som møter økte krav og forventninger, sier Løken.

 

Aktuelle løsninger for Nødnett
Nødnett bygges med 8 timers reservestrøm for 85 % av basestasjonene, og med 48 timer for de resterende 15 %. Til sammen består Nødnett av rundt 2 100 basestasjoner rundt om i hele landet. Blybatterier og dieselaggregater er velkjente teknologier som benyttes for å gi reservestrøm i Nødnett i dag.

 

- Det er mange løsninger som kan fungere for Nødnett. Både batterier, dieselaggregater og brenselceller er aktuelle teknologier for å øke reservestrømskapasiteten. Nå ønsker vi å få mer kunnskap om andre typer batterier enn blybatterier, deriblant Litium-Ion-batterier som er mindre utprøvd for reservestrøm til teleinstallasjoner i Norge, forklarer Bjørn Larry Eriksen, prosjektleder i DNK.

 

DNK har gjennom utredningsarbeidet besøkt både leverandører og brukere av Litium-Ion-batterier og brenselceller i Canada, Danmark og Frankrike for å skaffe et bedre vurderingsgrunnlag.

 

- Økt reservestrømkapasitet må kunne etableres med velprøvd og kommersielt tilgjengelig teknologi. Løsningene må også fungere godt i norsk klima og gi nødvendig kapasitet, sier Eriksen.

 

DNK sendte ut en Request for Information (RFI) 8. juni, med svarfrist 3. august. Deretter vil det utarbeides en kravspesifikasjon basert på informasjonen vi får inn for så å eventuelt innhente anbud.