DSB var vertskap for vårmøte i PSRG

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSB var vertskap for vårmøte i PSRG

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var vertskap for møte i den europeiske Public Safety Radio communications Group (PSRG) 18. og 19. april.
  • Kristin Cordt-Hansen ønsket deltakerne velkommen, og ga et innblikk i DSBs rolle i det norske samfunnet og som eier av Nødnett.

  • Manfred Blaha, formann i PSRG.

PSRG består av brukere og operatører for nød- og beredskapsradionettverk i Europa. Møtet satte ny deltakelsesrekord med over 50 deltakere fra 21 land. De samlet seg i Tønsberg for å utveksle erfaringer, ideer, og diskutere videre utvikling av nød- og beredskapskommunikasjon. Utfordringer med cybersikkerhet, finansiering og økende behov for vedlikehold i utbygd infrastruktur var gjengående temaer blant foredragsholderne.

 

Teknisk program

På programmet var også tekniske presentasjoner om ulike funksjonaliteter, som air-to-ground og utvidet dekning, grenseoverskridende kommunikasjon og utvikling av bredbåndtjenester.

 

Air-to-ground dekning gir helikoptre muligheten til å holde kontakten med bakkepersonell og –utstyr, og visa versa. Norge og Nederland redegjorde for hvordan denne type dekning brukes og er blitt implementert.

 

Utvidet dekning kan oppnås ved å plassere transportable basestasjoner (TBS) der dekning er utilstrekkelig. "Da vi først tok bruk av TBS opp som et mulig tema for agendaen, hadde vi ingen anelse om at det var så mye interesse om dette blant deltakerne", sa PSRGs formann Manfred Blaha. Bruk av slike TBS-er er nokså vanlig i TETRA-nettverk. Både Norge, Estland, Belgia, Tyskland og Romania viste frem deres løsninger.

 

På tvers av landegrenser

Norge og Sverige redegjorde om de første erfaringene etter at grenseoverskridende kommunikasjon ble tatt i bruk i begge land i fjor. De har nå utvidet samarbeidet for å inkludere Finland i deres inter-system interface (ISI) prosjekt. Målet deres er at de tre nettverkene vil bli koblet sammen innen 2019. Belgia, Nederland og Luxemburg har et lignende samarbeid på gang.

 

Siste teknisk tema på agendaen var bredbåndtjenester. Alle medlemslandene jobber hardt for å kunne utvikle nye løsninger som vil tilfredsstille brukernes økende behov for bredbånd. Det er en stor oppgave, som må gjennomføres samtidig som de eksisterende nettene fortsatt driftes og vedlikeholdes. Storbritannia, Tsjekkia, Norge, Slovenia og Finland presenterte deres status på dette arbeidet.

 

Høstmøte i Tsjekkia

En god del av den to dager lange samlingen var holdt av til gode og produktive samtaler, idémyldring og rapportering fra ulike internasjonale fora. Blaha avsluttet ved å invitere til neste møte, som vil finne sted i Praha, den 17. og 18. oktober i år.