Dekningsgraden i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekningsgraden i Nødnett

Direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ble i dag intervjuet av NRK vedrørende dekningsgraden i Nødnett og arbeidet med å etablere dekning. I intervjuet redegjorde Lyngstøl for tilnærmingen for å etablere dekning for Nødnett, noe som er en komplisert prosess.
  • Basestasjon Foto:DNK

I forbindelse med artikkelen NRK har publisert, ønsker DNK å presisere at Nødnett vil være klart til operativt bruk innen utgangen av 2015.

For å sikre fremdrift i utbyggingen etableres dekning i flere steg. DNK jobber tett med nødetatene for å sikre at deres operative behov for dekning blir ivaretatt i utbyggingsperioden. Når nødetatene fasevis skal ta nettet i bruk, vil Nødnett ha god dekning som oppfyller nødetatenes operative behov.

I etterkant vil det gjøres korrigeringer og utbedring basert på målinger og erfaring fra bruk.Denne tilnærmingen både sikrer framdrift, slik at nødnettet kan tas raskt i bruk, og gir kontroll over faktisk dekning. Det er ingen motsetning mellom denne tilnærmingen og det som er sagt om at hele landet skal ha Nødnettdekning innen utgangen av 2015.