Et viktig mål er nådd: Nødnett utbygd i hele landet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Et viktig mål er nådd: Nødnett utbygd i hele landet

Fredag 11.september skrus Nødnett på i Østfinnmark politidistrikt som det siste i rekken i utbyggingen av Nødnettet. - Dette er en svært viktig milepæl, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.
  • En basestasjon for Nødnett på grensen mot Russland i Østfinnmark politidistrikt. Foto: Tor Helge Lyngstøl, DNK

Dokumentene som bekrefter at Nødnett er klart til bruk i det siste gjenstående politidistriktet ble signert av DNK og leverandøren i dag, torsdag 10. september. - Det betyr at det er enighet om at Nødnett-dekningen i Øst-Finnmark tilfredsstiller våre krav. Distriktet åpnes dermed for skarp drift, forteller Lyngstøl.

 

– For brukerne i nødetatene betyr det rent praktisk at de nå kan gjøre de siste forberedelsene for å ta Nødnett i bruk, som dekningsmålinger og opplæring, sier utbyggingsdirektør Dagfinn Sjøvik.

 

I løpet av året vil vi ha over 60 oppstarter på alt fra store operasjonssentraler til små legevakter og akuttmottak, så det er store innføringsprosjekter som nå også går inn i sluttfasen. Hver eneste av disse vil øke beredskapen i sitt område, og det er flott å få være en del av det, fortsetter Sjøvik.

 

Målet om utbygging i 2015 er nådd

– Det har ikke bare vært enkelt å bygge et radionett i et land som Norge, med fjell og daler, lange vintre og mye snø. Nå står nettet klart, og målet om landsdekkende Nødnett innen utgangen av 2015 er nådd, sier Sjøvik.

 

Totalt vil Nødnett ha omlag 2100 basestasjoner på landsbasis. - Selv om radionettet nå er åpnet i hele landet gjenstår det fortsatt arbeid på enkelte ikke-kritiske basestasjoner, forteller Sjøvik. Representanter fra nødetatene har vært tett involvert i godkjenningsprosessen, og er kjent med hvilke områder dette gjelder. 

 

Blant de største investeringene i samfunnssikkerhet i Norge noensinne

Utbyggingen av Nødnett er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet i Norge noensinne, og representerer en betydelig heving av beredskapen for norske nød- og beredskapsaktører.

 

– Utbyggingen har vært en stor jobb. Dette har vært et komplisert og omfattende prosjekt med mange aktører og oppgaver fordelt over hele landet over mange år, forteller Lyngstøl. – Det er mange som har bidratt til å få dette til, ikke minst innføringsprosjektene i etatene og leverandøren, sier Lyngstøl.

 

 Nå som Nødnett er på plass må vi sammen arbeide for å sikre at Nødnett blir brukt til det beste for samfunnet. - Det er et felles ansvar å utnytte mulighetene i Nødnett best mulig. Riktig bruk gir bedre beredskap, sier Lyngstøl.