Evaluering etter ekstremværet Tor

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Evaluering etter ekstremværet Tor

DNK ønsket et eksternt syn på hvordan Nødnett fungerte under Tor. – Evalueringen bekrefter at vi allerede jobber med mange av de riktige tingene, sier direktør Lyngstøl.
  • Uvær på vei inn mot Sunnmørskysten (illustrasjonsbilde).

  • – Å styrke robustheten i hele Nødnett er kostbart. Hvor langt man vil gå er en politisk beslutning, sier direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl.

– Forventingene til Nødnett er svært høye blant nødetatene. De bruker Nødnett hver dag og er i hovedsak meget godt fornøyde med nettet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i DNK.

 

Brukerne forventer at Nødnett skal fungere uansett vær og belastning. DNK opplevde dessverre under Tor at enkelte områder hadde lange utfall. Direktoratet har derfor fått DNV GL til å evaluere hvordan Tor påvirket Nødnett og systemer knyttet til dette.

 

- Nødnett er det mest robuste mobilnettet vi har i dag, men sårbarheter i eksisterende infrastruktur setter begrensninger i hvor robust det kan gjøres. Reservestrøm på basestasjonene bidro til å begrense antall stasjoner som gikk ned under uværet Tor, sier Lyngstøl.

 

Vil lære av rapporten

– Evalueringen bekrefter at vi allerede jobber med mange av de riktige tingene. Det var ingen store overraskelser i evalueringen. Vi skal nå ta en grundig gjennomgang av foreslåtte forbedringer og vurdere tiltak. Vi vil blant annet se på hvordan vi kan minimere konsekvensene ved utfall av spesielt utsatte basestasjoner, forklarer Lyngstøl.

 

Rapporten viser også at en del brukere fikk mangelfull driftsinformasjon under Tor. Verktøyene som brukes nå viste seg å ikke fungere optimalt.


-DNK har nedsatt et prosjekt for å gå gjennom informasjonslinjene fra driftsoperatøren ut til sluttbrukerne, sier Lyngstøl.

 

Økt robusthet er en politisk prioritering

 
Nødnett er designet for å få det beste ut av tilgjengelig infrastruktur. Rapporten anbefaler likevel at det iverksettes tiltak for å oppnå økt robusthet.

 

– Å styrke robustheten i hele Nødnett er kostbart. Hvor langt man vil gå er en politisk beslutning.  DNKs oppgave er å gi et best mulig beslutningsunderlag. Faktorer som kan være med på å avgjøre hvilke områder robustheten eventuelt skal prioriteres kan være ekstremvær og befolkningstetthet. DNKs målsetting er uansett sikker kommunikasjon når det gjelder – for hele landet, sier Lyngstøl.  

 

Feilretting tar tid


Med så stor flatedekning som Nødnett har, må mange basestasjoner ligge i vanskelig tilgjengelig områder, til dels uten strøm og vei. Det kan ikke legges til grunn at feil rettes raskt under ekstremvær. Under Tor var det umulig å ta seg til avsidesliggende basestasjoner for å rette feil eller for å etterfylle drivstoff.

 

–Ved utfall av strøm og transmisjon kan det under uvær ta tid å få rettet feilene. Vi er alle opptatt av å ivareta sikkerheten til de som skal ut, avslutter Lyngstøl.