Fakta om overføring av kontrakten

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fakta om overføring av Nødnett-kontrakten

Motorola Solutions overtok totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett i februar 2012 fra Nokia Siemens Network. Motorola har vært sentral i prosjektet fra dag én, som leverandør av kjerneteknologien i Nødnett.
  • Motorola Solutions har totalansvaret for utbygging og drift

Kontraktsoverføringen er godkjent av staten.

- Staten har fått det juridiske grundig vurdert i forkant av kontraktsoverføringen, sier Nina Myren, Avdelingsdirektør i DNK , og viser blant annet til vurderinger foretatt av Simonsen Advokatfirma DA.

Vurderingene konkluderer med at det er to grunnlag som hver for seg begrunner at en overdragelse av Nødnettkontrakten er i tråd med regelverket.

a) selv om kontrakten overdras, er det likevel ikke en vesentlig endring av den opprinnelige kontrakten, og
b) Staten har rett til å godta overføring av kontrakten i medhold av unntaket for beskyttelse av ”vesentlige sikkerhetsinteresser” i forskrift om offentlige anskaffelser.

Terrorangrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet 22. juli 2011 viste tydelig at de gamle, analoge sambandene ikke er egnet til å håndtere et terrorangrep. Dette er bekreftet i ettertid i 22. juli-kommisjonens rapport. Regelverket åpner for unntak når vesentlige sikkerhetsinteresser tilsier at det er nødvendig.

Selv om den formelle tilbyderen tidligere var Nokia Siemens Networks Norge AS, er de vesentligste delene av leveransene for selve kommunikasjonsnettet fra Motorola. Fra Statens synspunkt var det ved kontraktens inngåelse ikke avgjørende om kontrakten ble inngått med Nokia Siemens Networks Norge AS (dvs den gang Siemens) eller Motorola. Motorola har hele tiden hatt en betydelig og nødvendig rolle i den praktiske gjennomføringen av leveransen. Uten Motorola ville ikke Nokia Siemens Networks Norge AS kunne levert etter Nødnettkontrakten.