Flere bruker TETRA til røykdykking

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Flere bruker TETRA til røykdykking

Drammenregionens IKS har valgt å benytte TETRA-terminaler for røykdykking. Selskapet som er interkommunalt har 120 heltidsansatte og 100 deltidsansatte.
  • Røykdykkere tester Nødnett. Foto:DNK

TETRA erstatter da analog UHF og beslutningen skjer på bakgrunn av egne tester.

Dette betyr at i områdene der Nødnett er innført bruker 24 av 29 brannvesen Tetra RT også til røykdykking.