En helt annen arbeidshverdag

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

En helt annen arbeidshverdag

«Nødnett har gitt en helt annen arbeidshverdag i positiv forstand!» Dette er den klare meldingen fra Jo-Eivind Løkken, Paramedic ved ambulansetjenesten i Østfold, avdeling Moss
  • Bil fra ambulansetjenesten i Østfold Foto: DNK

Det var under et foredrag om «Nødnett i operativt bruk» for DNKs medarbeidere at han kom med denne uttalelsen om Nødnett. Løkken har 28 års erfaring med bruk av samband hvorav to år med Nødnett. Han har også vært instruktør for Helses driftsorganisasjon i innføringen av Nødnett i første byggetrinn så han kjenner godt til både mulighetene og begrensningene i nettet.

Nødnett har mange fordeler
«Dekningen både ute og inne i er meget god» sier Løkken og kan fortelle at det med Nødnett nå er dekning på steder det ikke var tidligere, som for eksempel ved Rygge flystasjon.

Andre fordeler med Nødnett han trekker frem er den gode talekvaliteten og muligheten til å kommunisere med andre nødetater. Han sier også at sikkerheten til brukerne er bedre ivaretatt ved en utløsning av sikkerhetsalarm takket være bedre dekning.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken
Som bruker kjenner ikke Løkken seg igjen i all kritikken som har kommet mot Nødnett den siste tiden.

«Det er klart at brannvesenet har et noe annet bruksområde enn det vi har, blant annet under røykdykking.» sier Løkken. «Derfor vil også brukernes opplevelser være avhengig av aktuelt bruksområde.  Men vi kjenner oss absolutt ikke igjen i den beskrivelsen av Nødnett som er i media. Selvsagt er det noe dårligere dekning innendørs enn utendørs, men det er vel ikke til å unngå så lenge det dreier seg om radiobølger.»

Løkken har også noen gode råd til brukerne som skal ta Nødnett i bruk i resten av landet; «Sats på bred og god opplæring av mannskapene for at de skal kunne klare å ta i bruk de mulighetene som finnes». Han peker også på viktigheten av å ta Nødnett i bruk raskt etter opplæringen og å følge sambandsreglementet.

På spørsmål om det er noe ved Nødnett som kan forbedres svarer han at det er viktig å ha fokus på brukervennlighet ved utvikling av nye løsninger eller ved valg av nytt utstyr.