Frivillige org. i redningstjenesten

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Frivillige organisasjoner i redningstjenesten tar i bruk Nødnett

Som første brukere utover nødetatene, tar Oslo Røde Kors Hjelpekorps i bruk Nødnett i disse dager.
  • De frivillige organisasjonene innen redningstjenesten er samlet under FORF. Foto: FORF.no

De frivillige organisasjonene i Trinn 1 området får utlånt ett hundre terminaler til testbruk i Østfold, Akershus, Oslo og Søndre Buskerud.  Terminalene blir fordelt på Norske Redningshunder (25), Norsk Folkehjelp Sanitet (15), Redningsselskapet (20) og Røde Kors Hjelpekorps (40) som nå får muligheten til å teste nødnetts funksjonalitet.

Det er utarbeidet fleetmap for de respektive organisasjonene, med flere felles talegrupper på tvers av organisasjonene og mot nødetatene og andre nødnettbrukere. Det er også et nytt sambandsreglemet under utarbeidelse. Dette bygger på det felles sambandsreglementet for nødetatene (Nivå1). FORF blir nivå 2, reglementet for den enkelte organisasjon nivå 3 og distrikts og lokale nivå 4.

Mandag startet opplæringen av superbrukere i Oslo Røde Kors Hjelpekorps og disse skal nå bistå resten av brukerne som skal kurses de neste ukene.  Dette er en pilot på et større kursopplegg for hele FORF, som er utarbeidet av frivillige mannskaper i Østfold Røde Kors, med god erfaring fra Nødnett i andre etater.

Røde Kors skal benytte Nødnett under Ski VM i Holmenkollen. Oslo Røde Kors Hjelpekorps har lang tradisjon med sanitetsvakt i Kollen, de har være med hvert eneste år det har vært arrangert renn der siden 1934.

Med Nødnett har vi nå fått en bedre dekning, klare talekvalitet og ikke minst bedre mulighet til å kommunisere mot nødetatene hvis noe alvorlig skulle skje under arrangement, sier operativ leder Lars Sagmo i Oslo RKH.

Etter hvert som mannskapene i de andre organisasjonene er ferdig opplært, vil de ta i bruk sitt utstyr. Slik at de får erfaringene med samhandlig og bruk ved redningsaksjoner og vanlige vaktoppdrag.

De frivillige organisasjonene innen redningstjenesten er samlet under FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, som består av
Røde Kors Hjelpekorps
Norsk Folkehjelp Sanitet
Norske Redningshunder
Redningsselskapets Sjøredningskorps
Norske Alpine Redningsgrupper
Rovernes Beredskapsgruppe
NAKs Flytjeneste
Norsk Grotteforbund
Norsk Radio Relæ Liga