Gjennomgang av abonnementsordningen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Gjennomgang av abonnementsordningen

Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal DNK gjennomgå abonnementsordningen for Nødnett. Høsten 2015 vil ulike aktørers erfaringer med ordningen kartlegges.
  • DNK har påbegynt arbeidet med å analysere samtaletrafikken og abonnementsinntektene i Nødnett.

Gjennom­gangen skal primært omfatte kartlegging av erfaringene med abonnements­ordningen, og vurdering av om det er behov for å gjøre endringer i ordningen – bl.a. for å styrke beredskapen.

 

− Viktige hensyn ved gjennomgangen og vurderingen av ordningen er å sikre et levedyktig Nødnett over tid, samtidig som den oppfattes som kundevennlig, rettferdig og effektiv, forklarer Nina Myren, avd. dir. for Kunder og beredskap i DNK.

 

Innvolvering av ulike aktører

DNK har påbegynt arbeidet med å analysere samtaletrafikken og  abonnementsinntektene i Nødnett.

 

− Arbeidet med å kartlegge erfaringene med abonnements­ordningen er under planlegging, og vil bli gjennomført i løpet av høsten 2015. Kartleggingen av erfaringer vil blant annet omfatte innhenting av informasjon gjennom involvering av aktører på ulike nivåer, forteller Myren.

 

Arbeidet med å vurdere abonnements­ordningens framtidige utforming vil  starte opp i 2016. DNK vil rundt årsskiftet komme tilbake med en plan for involvering i dette arbeidet.