ISI: Opplæring

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Grunnlaget for grenseløst samarbeid er kunnskap og gode relasjoner

I november 2016 avsluttes det norsk-svenske ISI-prosjektet med en større internasjonal øvelse. For at deltakerne skal være så godt forberedt som mulig, har de denne våren fått opplæring i grenseoverskridene samvirke.
  • Opplæringen i grenseløst samvirke samlet 140 deltakere fra de ulike etatene i både Norge og Sverige. Foto: Katarina Averås

  • Rune Reinsborg, norsk prosjektleder for øvelsen fra politiet i Nord-Trøndelag, Gunilla Ågren, svensk prosjektleder for øvelsen fra fylkesledelsen i Jämtland og Lars Letnes, ansvarlig for opplæring i ISI-prosjektet fra politiet i Nord-Trøndelag. Foto: Katarina Averås

Totalt har 140 svenske og norske deltakere fra politi, brannvesen og ambulansetjenesten fått opplæring på kursgården Camp Ånn i Sverige. Hensikten med opplæringen er naturligvis at øvelsen på slutten av året skal bli så verdifull og givende som mulig. Men i grensetraktene mellom Sverige og Norge er det alltid viktig å øke kunnskapen om hverandres roller og lære hverandre å kjenne. 

 

Kunnskap om hverandre

Gjennom et fullpakket todagersprogram har deltakerne lært om hverandres organisering, arbeidsmåter, ressurser og hvilke lover som gjelder. Lover og samarbeidsavtaler mellom Sverige og Norge har også vært et viktig tema.

 

– Vi tror at vi i Norge og Sverige er så like på alt, konstaterer Gunilla Ågren, svensk prosjektleder for øvelsen fra fylkesledelsen i Jämtland. Men når vi begynner å sammenligne, finnes det store, vesentlige forskjeller. Disse må vi få oversikt over og bestemme hvordan vi skal håndtere før vi møtes og skal jobbe sammen under en virkelig hendelse. 

 

Demonstrasjon for hele Europa

– I og med at øvelsen avslutter ISI-prosjektet kommer den til å være en form for oppvisning – en demonstrasjon av ISI-tjenesten i Rakel og Nødnett, ny funksjonalitet og nye felles retningslinjer for grenseoverskridende samarbeid, fortsetter Lars Letnes, ansvarlig for opplæring i ISI-prosjektet fra politiet i Nord-Trøndelag. Det blir en demonstrasjon for hele Europa med flere internasjonale gjester på plass.

 

Scenarioet for øvelsen er stort sett klart. Alt starter med en alvorlig bussulykke på E14 i Meråker med konsekvenser som krever innsats også på den svenske siden av landegrensen.

 

– Dette er en svært relevant hendelse, sier Rune Reinsborg, norsk prosjektleder for øvelsen fra politiet i Nord-Trøndelag.  Det kan like gjerne skje i virkeligheten. Vi vil også at øvelsen skal omfatte et større geografisk område slik at vi får testet ISI-funksjonalitetene i begge retninger.

 

Med ISI-tjenesten kan svenske Rakelterminaler migrere til Nødnett og anvendes på samme måte som i hjemlandet – og vice versa. Det opprettes også felles forhåndsbestemte talegrupper. 

 

Ikke alt kan løses med teknologi

En suksessfaktor for grenseoverskridende samvirke er kanskje først og fremst de relasjonene som bygges opp mellom kollegaer fra de ulike virksomhetene under opplæringen.

 

– Det er ikke alt som kan løses med teknologi, sier Ågren. Samvirke skjer mellom mennesker. Jo bedre vi kjenner hverandre, jo mer er vi tilbøyelige til å hjelpe hverandre i en krisesituasjon. Å møte et kjent ansikt ute på et skadested gir trygghet.

 

Tekst: Katarina Averås