Informasjon til kunder i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Informasjon til kunder i Nødnett

Følgende informasjon er sendt til kunder i Nødnett angående brudd på rutiner hos leverandør.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) viser til medieoppslag de siste dagene om avvik fra driftsrutiner hos leverandør av leide linjer i Nødnett. Avviket medførte ikke utfall i Nødnett, av den grunn ble ikke brukerne varslet. DNK ønsker likevel å informere våre kunder om saken.  

 

Avviket som ble oppdaget er ikke i tråd med avtalte driftsrutiner om at kritiske linjer i Nødnett skal driftes fra Norge. Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og DNK finner det urovekkende at Broadnet ikke har operert i tråd med det som er avtalt. I Nødnett er basestasjoner og sentraler bundet sammen med telelinjer. Om lag 60 % av det totale antallet linjer er eid av staten. Av de øvrige 40 % leier staten rundt 30 % hos Telenor, og 10 % fra Broadnet. Motorola Solutions har ansvar for drift av Nødnett, og mottar feilmeldinger for alle linjer i Nødnett. 

 

Personell fra Broadnet har ikke sluppet til inn i selve Nødnett. Det er viktig å understreke at avviket ikke innebar at uautorisert personell fikk tilgang til Nødnetts kjernenett eller dets driftsstøttesystem. Dermed har de heller ikke hatt tilgang til innhold i kommunikasjon i Nødnett. 

 

Broadnet har kun hatt tilgang til sine egne linjer og egne driftssystemer. Inderne kunne ha koblet ned linjer eid av Broadnet og dermed redusert dekningen i Nødnett. De aktuelle tilgangene fra India er nå stengt. 

 

Drift av Nødnett er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og det gjennomføres regelmessige tiltak for å sikre at kontrakts- og lovkrav er oppfylt. DNK ser svært alvorlig på saken og er ikke ferdig med å vurdere alle sider og konsekvenser opp mot leverandørkjeden i Nødnett.