Informasjonsmøte: ISI-funksjonalitet i TETRA radioterminaler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Informasjonsmøte: ISI-funksjonalitet i TETRA radioterminaler

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) inviterer leverandører av TETRA-radioterminaler til åpent informasjonsmøte 13. juni 2014. Tema vil blant annet være krav til radioterminaler som skal brukes til grenseoverskridende kommunikasjon.

Når: 13. juni 2014 kl. 09.30-12.00.

 

Hvor: Radisson BLU Arlanda Skycity, Arlanda Airport, Stockholm

 

Agenda: DNK og MSB vil presentere det norsk-svenske ISI-prosjektet, tekniske krav til radioterminaler og tidsplan for ISI-radioterminaler.

 

For registrering, send en e-post med deltakers navn, tittel og selskap til anita.galin@msb.se, registrering er mulig frem til 6. juni.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektlederne for ISI: Marianne Storrøsten, DNK, marianne.storrosten@dinkom.no eller Anita Galin, MSB, anita.galin@msb.se.

 

Norge og Sverige er de to første landene som knytter sammen sine nasjonale nett for nødkommunikasjon med mål om at norske og svenske nødetater kan kommunisere på tvers av grensene. For mer informasjon om det norsk-svenske ISI-prosjektet, ser her.

 

Vedlagt følger utsendt invitasjon (engelsk) og kravene for radioterminaler som skal brukes med ISI (engelsk).