Innføring av Nødnett i helsetjenesten i fase 2

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Innføring av Nødnett i helsetjenesten i fase 2

Det er høyt tempo i utbyggingen av Nødnett i de gjenstående områdene i landet. – Vi er i rute for ferdigstilling av landsdekkende Nødnett innen utgangen av 2015, sier prosjektdirektør Dagfinn Sjøvik.
  • Oppstart med Nødnett blir utsatt for helsetjenesten i fase 2. Illustrasjonsfoto fra AMK Drammen. Foto: DNK

  • – Vi er i rute for ferdigstilling av landsdekkende Nødnett innen utgangen av 2015, sier prosjektdirektør Dagfinn Sjøvik. Foto: Olav Heggø

Ved utgangen av 2014 var Nødnett klart til bruk i 19 av landets 27 politidistrikter, og de resterende skal ferdigstilles mellom mai og tidlig høst 2015. I dag er Nødnett tatt i bruk av en eller flere etater i 16 av de 19 ferdigstilte distriktene, og det er planlagt en jevn økning av dette utover våren.

 


I politiet og brannvesenet går innføringen etter planen og det blir tett mellom milepælene utover våren.  – Vi ser at nødetatene er ivrige etter å ta i bruk Nødnett, og at de raskt er i gang når et område står klart, sier Sjøvik.

 

Utsatt oppstart for helsetjenesten i fase 2

 

Innføring i helsetjenesten innebærer både installasjoner av teknisk utstyr på AMK-sentraler, legevakter og akuttmottak, samt påfølgende aktiviteter knyttet til ibruktagelse av Nødnett.

 

 -Den tekniske installasjonen på kontrollrommene til helsetjenesten går i stort som planlagt, og det er aktivitet på sentraler i store deler av landet for tiden, sier Sjøvik.

 

- Vi har erfart noen tekniske utfordringer som har medført endringer i planer for oppstart, spesielt for fase 2, sier Sjøvik. Konsekvensene av dette er at oppstart med Nødnett for AMK-sentralene Vestfold/Telemark og Sørlandet med tilhørende akuttmottak og legevaktsentraler er utsatt fra 4. kvartal 2014 til etter sommeren 2015, forteller Sjøvik. Beslutningen er tatt i samråd med Helsedirektoratet, som er ansvarlig for innføring av Nødnett i Helsetjenesten. 

 

- Vi i DNK har i samarbeid med leverandøren, Helses driftsorganisasjon (HDO) og Helsedirektoratet fokusert på å rette feil og finne gode løsninger, forteller Sjøvik. -Arbeidet med å rette feil er kommet langt og det foreligger løsninger på de viktigste områdene nå, sier Sjøvik.

 

Redusere risiko

 

Ved å utsette oppstarten for helsetjenesten i fase 2 reduseres også risikoen for at helse i andre faser som skal ta i bruk Nødnett før sommeren blir påvirket. Etter planen skal to av AMK-sentralene i fase 3, samt de tre AMK-sentralene i fase 4 ta i bruk Nødnett før sommeren 2015. 

 

-Vi er opptatt av at de siste tekniske leveransene kommer på plass og at de lokale prosjektene skal ha mulighet til god koordinering og planlegging av aktiviteter, sier Sjøvik. - Endringen i planen for innføringen i helsetjenesten i fase 2 er med på å sikre at vi klarer innføringen av fase 3 og 4 med den kvaliteten vi ønsker, sier Sjøvik. 

 

Godt samarbeid

- Jeg er glad for det gode samarbeidet med Helsetjenesten både sentralt og lokalt, og ser at dette bidrar positivt til å få fase 2 på Nødnett så hurtig som mulig, avslutter Sjøvik.