Interessant forslag fra Post- og teletilsynet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Interessant forslag fra Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet foreslår at offentlig telenetts basestasjoner samlokalisert med Nødnett skal ha reservestrøm med batteri og strømaggregat med minimum tre døgns drift.
  • Post- og teletilsynets rapport er et interessant innspill i den pågående debatten om løsninger for reservestrøm for Nødnett.

Direktoratet for nødkommunikasjon er positive til signalene om at man ønsker å prioritere Nødnett med stabil oppetid og gode reserveløsninger. Vi ser på forslaget fra Post- og teletilsynet som svært interessant, sier DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl.

Post- og teletilsynets forslag kommer i forbindelse med fremleggelsen av rapportene om sårbarhet i mobilnettene i Norge etter stormen Dagmar i romjulen og de omfattende bruddene i Telenornettet fjor sommer.

- Vi må innrømme at vi som myndigheter har vært for slappe med å sette krav til reserveløsninger og andre sikkerhetstiltak. Nå må vi sette strenge og helt spesifikke krav for å skaffe bedre sikkerhet og økt robusthet i dagens telenett, sa direktør i Post- og teletilsynet Torstein Olsen da han overleverte rapporten til samferdselsministeren fredag i forrige uke.

Minimum tre døgns drift 

Forholdene som har blitt avdekket gjennom rapporten har ført til at tilsynet foreslår en rekke tiltak, deriblant bedre reservestrømløsninger for lokasjoner som er samlokalisert med Nødnett;

- På de lokasjoner hvor Nødnettet er samlokalisert med tilbyderne, foreslår PT at det etableres reservestrøm med batteri og strømaggregat med minimum tre døgns drift. En felles utbygging av reservestrøm mellom Nødnettet og andre ekomtilbydere, kan bidra til å sikre reservestrøm med god kapasitet til langt flere basestasjoner, samtidig som hensyn til miljø og kostnadseffektive løsninger blir ivaretatt. En slik felles dugnad ville ikke bare gjøre Nødnettet og nødetatene bedre rustet for ekstremvær som Dagmar, men også gi befolkningen et betydelig mer robust nett.

Videre dialog

Direktoratet for Nødkommunikasjon har i etterkant av rapportfremleggelsen gjennomført et kontaktmøte med Post- og teletilsynet, der forslaget om tre døgn var et naturlig tema.


- Vi hadde en konstruktiv dialog om rapporten. Post- og teletilsynets rapport er et interessant innspill i den pågående debatten om løsninger for reservestrøm for Nødnett, og dette er noe vi tar med oss til den videre dialogen med Justisdepartementet. Samtidig er vi svært opptatt av at tiltakene som foreslås må være realistiske både med tanke på finansiering og praktisk gjennomførbarhet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.

Les Post og teletilsynets rapporter om sårbarhet i mobilnettene her og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar her.