Ja takk, både Nødnett og bredbåndstjenester

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ja takk, både Nødnett og bredbåndstjenester

- Nødnett med TETRA må være løsningen for rask, sikret gruppekommunikasjon til nød- og beredskapsbrukere i Norge i lang tid fremover. Ingen andre løsninger ivaretar dette behovet, sier direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl.
  • Foto: Fredrik Neumann

Den ene standardiserte løsningen som både kan gi rask gruppetale og bredbåndsdata fins ikke ennå. Standardiserte løsninger for neste generasjons nødnett ligger langt tid frem. 2025 antydes oftest som tidligste realistiske tidspunkt.
 
Dette understøttes av at de TETRA-baserte løsningene i land som bygde sine nødnett lenge før oss nå oppgraderes og ikke skiftes ut med ny teknologi, deriblant Nederland, Finland og, Belgia.
 
- Vi har sett tilstrekkelig mange lettvinte forslag. Tjenester som skal brukes av nødetatene krever en sikkerhet som gjør at man trygt kan sende personsensitive opplysninger, man må ha en tjeneste som alltid er tilgjengelig og som har dekning der folk bor og ferdes, sier Lyngstøl.
 

Kobler sammen Nødnett og mobilnett

Nødnett er i hovedsak bygd som et mobilt talesamband, men kan også brukes til dataoverføring.
 
- Nødnett er ikke et bredbånd, men har tilstrekkelig kapasitet til å være databærer for flere nyttige applikasjoner for nødetatene. Data i Nødnett går i et eget, sikret nett med svært høy tilgjengelighet og god kapasitet, noe som har stor betydning i mange sammenhenger, sier Lyngstøl.
 
- Vi arbeider med å supplere Nødnett gjennom også å tilby mobilt bredbånd for nødetatene i et samspill med Nødnett. Vi er godt i gjenge med dette arbeidet og viste flere applikasjoner som bruker Nødnett som databærer på Nødnettdagene i Trondheim i mars, sier Lyngstøl.
 
Gjennom en applikasjon kalt «WAVE» kan Nødnett-terminaler og kommersielle mobiltelefoner kommunisere sammen i felles, krypterte talegrupper. Applikasjonen kan brukes på smarttelefon og nettbrett. Dette prøves ut nå, som et supplement for Nødnett i tettbygde strøk der det finnes 3G eller 4G-dekning. Robustheten for «WAVE» blir som i de vanlige mobilnettene. Applikasjoner som lages for dagens Nødnett vil også kunne brukes i fremtiden.
 

Tilgang på frekvenser

Et helt sentralt element for fremtidig nødkommunikasjon er at det må avklares om det vil være mulig å få tilgang til egne frekvenser.
 
- Vi er her svært opptatt av at kravene til robusthet, tilgjengelighet, og sikkerhet opprettholdes også i det videre, for dette vil alltid være viktig. Nivået på disse områdene er ikke tilfredsstillende ivaretatt i dagens vanlige mobilnett, mener Lyngstøl.
 
Dersom det ikke gis tilgang til egne frekvenser må imidlertid fremtidens kommunikasjonsløsninger for nød og beredskap baseres utelukkende på de vanlige mobilnettene, og da må disse styrkes vesentlig.
 
- Dette antas å ville kreve en form for re-regulering. Markedet vil nok ikke betale for dette uten videre, sier Lyngstøl.