Kobler sammen nødnettene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødkommunikasjon på tvers av landegrensene

Sammenkobling av de svenske og norske nødnettene er mulig gjennom bruk av samme teknologistandard.
  • ISI-signering: Bildet er tatt da Rakel og leverandør Cassidian inngikk avtale om satsing på ISI med Nødnett og leverandøren Motorola Solutions Inc. Foto: DNK

Flere europeiske land har basert seg på samme teknologi som Norge, blant annet Island, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Italia, Østerrike og Ungarn.

TETRA (TErrestrial Trunked Radio) er en europeisk radiostandard spesifisert av ETSI (European Telecommunications Standards Institute), og det er denne standard teknologien Norge og mange andre europeiske land har valgt.

Forening av nødnettene

Mens Nødnett rulles ut i Norge, er det svenske nødnettet Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) allerede oppe. Datahastighet i et TETRA-nett er en utfordring og utviklingen har ikke kommet så langt at dette er fullgodt løst i noen land. Norge bygger TETRA med siste versjon maskinvare, og det gjør bruk av den nyeste funksjonaliteten, blant annet TETRA Enhanced Data Services (TEDS), mulig. 

Selv om Nødnett har nyere versjon programvare enn Rakel, vil det faktum at de har samme teknologi – TETRA – gjøre kommunikasjon på tvers av nett- og landegrensene mulig.

I dag pågår det norsk-svensk samarbeid som skal knytte Rakel og Nødnett sammen i 2015, gjennom et såkalt ISI grensesnitt (Inter System Interface). Denne grenseoverskridende nødkommunikasjonen er enestående i verdenssammenheng.

- Hadde ikke samme standard og samme teknologi lagt til grunn, ville det vært umulig med kommunikasjon på tvers av landegrensene, sier Stefan Kvarnerås, virksomhetssjef for Rakel, og Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon.

TEDS-pilot i Norge

Phil Kidner, leder av Tetra & Critical Communications Association, sier han ofte blir spurt om der er en forskjell mellom TETRA og TEDS.

- Det enkle svaret er at TEDS er en forbedret versjon av TETRA, som tilbyr høyere datahastighet.

Norge er det første landet som har bestilt den maskinvaren, som kommer i tillegg til standard TETRA-funksjonalitet. Ifølge Motorola er TEDS testet i flere land og blir nå ofte satt som krav i anbudskonkurranser for TETRA-system. TETRA-leverandørene Motorola, Cassidan og Selex Communication har alle annonsert TEDS-kompatible produkt. Alle TETRA-terminaler kan brukes i Nødnett, men for å benytte TEDS-funksjonaliteten må terminalen være TEDS-kompatibel.

Den norske stat sikret seg en meget fordelaktig pris på TEDS-opsjonen, siden det var første landet som bestilte maskinvare med den funksjonalitet. DNK vil gjennomføre en pilot på TEDS i løpet av 2013 for å evaluere løsningen.