Landsdekkende Nødnett i 2015

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Landsdekkende Nødnett i 2015

Utbyggingen av Nødnett går etter planen og vil være klart til bruk i hele landet i løpet av 2015, slik Stortinget er informert om tidligere.
  • Nødnett blir landsdekkende i 2015, forsikrer direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl.

- Oppslag i Aftenposten og andre medier de siste dagene kan gi inntrykk av at utbyggingen er forsinket med ett år, men det stemmer ikke, sier direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl. 

 

Det er imidlertid forsinkelser for helsetjenestens innføring av Nødnett i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Planlagt oppstart var oktober 2014, men dette ble utsatt grunnet tekniske feil som nå i hovedsak er rettet. –En ny versjon av programvaren er levert og testes nå hos Helsetjenestens Driftsorganisasjon. Det er denne vi planlegger å gå videre med, sier Lyngstøl. 

 

Landsdekkende utbygging av Nødnett ble vedtatt av Stortinget i 2011. Nødnett  vil stå klar til bruk over hele landet innen utgangen av 2015. Per i dag er Nødnett i drift i 19 av 27 politidistrikter. Oppstart for brukerne i nødetatene skjer etter at Nødnett er ferdig utbygget i et område. 

 

I politiet og brannvesenene går innføringen bra, og etter planen skal både brann og politi ha tatt i bruk Nødnett over hele landet i løpet av 2015, med unntak av 110-sentralen i Bodø som ønsker å vente til nytt bygg står ferdig i 2016. Nye datoer for oppstart for helsetjenesten i Vestfold, Telemark og Agderfylkene er ikke satt ennå.  -Dette vil bli planlagt sammen med helsetjenesten lokalt for å sikre god koordinering med deres egne aktiviteter, sier Lyngstøl. 

 

Forsinkelsene berører kun helsetjenesten i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. - Hverken radionettet eller andre brukere er berørt, presiserer Lyngstøl. - Politiet og brannvesenene i disse områdene tok alle Nødnett i bruk i løpet av 2014. 

 

Det ble nylig besluttet at  oppstart for helsetjenesten i Vestfold, Telemark og Agderfylkene ikke vil skje første halvår 2015. Beslutningen bidrar til å sikre fremdriften i helseprosjektet i de resterende områdene av landet som venter på Nødnett. Vurderingene er gjort i samråd med Helsedirektoratet, som er ansvarlig for innføringen i helsetjenesten.