Lokale utfall av Nødnett i Agder

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Lokale utfall av Nødnett i Agder

I underkant av 10 % av Agders 166 Nødnett-basestasjoner opplevde utfall under helgens uvær. Årsaken var en kombinasjon av brudd på telelinjer og bortfall av strøm.
  • Illustrasjonsfoto

I Agder var det utfall i enkelte områder i kommunene Gjerstad, Birkenes, Vegårshei, Grimstad, Risør, Lillesand og Froland. Kombinasjonen av brudd på telelinjer og bortfall av strøm var årsaken til utfallene. Basestasjonene i Nødnett har minimum 8 timer nødstrøm, men i Agder varte strømbruddet over 8 timer. Samtidig er det slik at telelinjene kan ha lavere nødstrøm, noe som har vært en medvirkende årsak til utfordringene.

 

Avhengigheten til strøm og telelinjer er kjente utfordringer for alle nett, også Nødnett. Langvarige strømutfall og linjebrudd vil derfor også ramme Nødnett, selv om Nødnett både har mer nødstrøm og doble linjer til alle basestasjoner.

 

Direktoratet for nødkommunikasjon har tidligere utredet mulige forsterkninger i Nødnett, blant annet knyttet til nødstrøm i de leide linjene