Måler innendørsdekningen i 100 bygg

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Måler innendørsdekningen i 100 bygg

I desember 2012 og januar 2013 måler DNK innendørsdekning i Nødnett i 100 bygg i Oslo-området.
  • Innendørsmåling: Senioringeniør Åge Håland måler dekning inne på Lillestrøm Kultursenter. Foto: Johnny Pedersen

Senioringeniørene Åge Håland og Johnny Pedersen i DNK står for målingene. 

 – Undersøkelsene er todelt, forklarer Åge Håland. Vi sjekker ute, og inne både over og under bakkenivå. Hovedhensikten med prosjektet er å finne ut hvor god dekning det er innendørs.

Legger vekt på brukeropplevelsene  

Håland understreker at det er den brukeropplevde dekningen de er ute etter. Det vil si at de går inn i utvalgte bygg med nødnetterminal, og sjekker om de har tilstrekkelig dekning til at de kan prate. 

 – Når vi har valgt lokaler har vi sett spesielt etter bygg med mange mennesker, understreker Johnny Pedersen. – Vi måler blant annet i kjøpesentre, kinoer, museer og andre kulturbygg, samferdselsknutepunkter, og viktige offentlige bygg.

Håland og Pedersen måler også på steder der det er vanskelig å oppnå dekning for mobilnett, som for eksempel i kjellere godt under bakkeplan, og de har også med seg mobiltelefon for å kunne sammenlikne Nødnett og mobilnett. De blir gjerne fulgt av en person som kjenner bygget godt. 

 – Ofte kan han si noe sånt som «når vi kommer rundt hjørnet her, forsvinner mobildekningen». - Det viser seg ofte å stemme, sier de to.

 – Vi går inn i bygget, både over og under bakkenivå der byggeier lar oss slippe til, og så ser vi om og når vi mister nødnettsignalet, forklarer Håland. 

Når nødnettradioer har kontakt med selve Nødnett, kan de bruke nettmodusen TMO (trunked mode operation).

Håland og Pedersen noterer ned om radioen kan kommunisere over Nødnett i TMO, hvilken celle-ID og signalstyrke det er på stedet.

Tester ekstrafunksjon

Nødnett har i tillegg en direktemodus, DMO (direct mode operation), som gjør at terminalene kan snakke med hverandre lokalt, selv når terminalene ikke har kontakt med Nødnett. Dette en funksjon som ikke finnes i vanlige mobilnett. 

 – I spesielt vanskelige bygg sjekker vi om vi får dekning i direktemodus.  Da står én mann i døren med sin nødnettradio, mens den andre sjekker dekningen inne, forklarer Johnny Pedersen.

Dersom det er dekning fra gateplan og videre inn i bygget i direktemodus, vil det også være dekning med en gateway/repeater-løsning. En utrykningsbil med gateway/repeater kan forsterke og videresende signalet inn i huset, slik at personer i kjelleren eller i vanskelige deler av bygg fortsatt kan kommunisere over Nødnett.

 – Vi har nettopp satt i gang med undersøkelsene, så det er for tidlig å komme med konklusjoner, sier Pedersen. Han legger til at det så langt ikke er funnet bygg hvor Nødnett ikke virker i TMO eller DMO.  

Pedersen og Håland har så langt undersøkt 20 bygg.

 – Erfaringene så langt viser at Nødnett fungerer i TMO på svært mange steder der mobiloperatørene ikke har dekning, sier Pedersen.