Få vet hva Nødnett er

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Mange tror mye om Nødnett, men få vet hva det er

Få vet hva Nødnett er, men mange tror likevel at det ikke virker tilfredsstillende, viser en landsrepresentativ undersøkelse.
  • Personell fra nødetatene bruker Nødnett ved øvelse TYR. Foto: Halvard Hatlestad/DNK


En av tre oppgir at de ikke vet hva Nødnett er. Kun en av fem på landsbasis vet at Nødnett erstatter politiradioen, samt tilsvarende sambandssystemer for brann og helse. En like stor andel tror at Nødnett er det samme som nødnumrene 110 – 112 og 113. 

- Dette er en vanlig misforståelse, sier Marianne Storrøsten, fagansvarlig for evaluering og analyse i DNK. - Nødnumrene er det naturlige kontaktpunktet med nødetatene for folk i nød. Dessverre bidrar mange medier til forvirringen. Jevnlig ser vi oppslag som hevder at «Nødnett er nede» når det har vært umulig å komme gjennom på nødnumrene. Det er imidlertid ingen automatisk sammenheng her, forklarer Storrøsten. Nødnett, det digitale sambandet som politi, helse og brann bruker, kan godt virke, selv om det vanlige telefonnettet er nede slik at publikum ikke når 110, 112 og 113. 

- Vi ser mye forvirring på området, sier Storrøsten. En avis kunne melde at «Nødnettet slo inn da strømmen gikk på flyplassen i 18.30-tiden». Da viste avisen til at man hadde  i gang nødaggregatet for å produsere nødstrøm. 

Få vet om Nødnett finnes der de bor 

Halvparten av de spurte vet ikke om Nødnett finnes i eget område eller ikke. 30 % mener Nødnett finnes der de bor, til tross for at de bor i områder som ikke er bygd ut med Nødnett ennå. 
Drøyt en av fire vestlendinger mener Nødnett er i bruk på Vestlandet, mens døyt en av fire mener det ikke er i bruk. 

Kjennskapen til Nødnett er noe høyere i Oslo og Akershus. 

Folk har inntrykk av at brukerne er misfornøyde 

Halvparten av de spurte har inntrykk av at brukerne er misfornøyde med Nødnett. Bare 15 prosent av de spurte svarer at de ikke vet hvorvidt brukerne er misfornøyde eller ikke. 

- Dette er ikke i tråd med funn i våre brukerundersøkelser, sier Marianne Storrøsten. Undersøkelser der brukerne har blitt spurt viser at de jevnt over er fornøyde med Nødnett. De er litt mindre fornøyde med talekvaliteten enn med dekningen.

Funnene har vært stabile over tid og mellom brukergrupper, det er med andre ord ikke slik at brukerne er mer eller mindre misfornøyde etter hvert, eller at det er store forskjeller på hvor fornøyde brukerne hos brann, politi eller helse er. 

Folk syns at Nødnett er viktig

I undersøkelsen er de spurte blitt presentert med en forklaring på hva Nødnett er, og etterpå blitt spurt om å ta stilling til en del utsagn. Nesten åtte av ti mener det er viktig at andre ikke kan lytte til hva helse, politi og brann sier over sambandet, og at Nødnett er en viktig og riktig samfunnsinvestering. Det er også en klar forventning om at Nødnett fungerer, selv om andre systemer ikke virker.  

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble foretatt som en del av en omnibusundersøkelse, og datainnhentingen fant sted i uke 40 i 2012.