Mer Nødnett for pengene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Mer Nødnett for pengene

Nødnetts brukere har behov for et tilpasset, tidsmessig og pålitelig verktøy. - God kommunikasjon redder liv, og gjør hverdagen tryggere for livredderne, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.
  • -Nødnett er her nå, og det er viktig å bruke mulighetene, sier DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl. Her fra scenen på Nødnettdagene 2015. Foto: DNK/Trond Heggelund/Konferansefotografering.no

Bruke mulighetene

Mange har bidratt over lang tid for å sørge for at Norge får Nødnett. Innen utløpet av 2015 vil det være Nødnettdekning i hele fastlands-Norge, i tråd med budsjettet og kvaliteten som Stortinget bestilte i 2011.

 

- De som har tatt nettet i bruk gir gode tilbakemeldinger på bedret dekning og bedre samvirkemuligheter, forteller Lyngstøl.  - Dekningen vil bli styrket ytterligere, og DNK arbeider for at nettet i enda større grad skal holde stand i ekstremsituasjoner. Det er viktig for oss i DNK at hjelperne skal kunne kommunisere selv når andre nett ikke virker, sier Lyngstøl.

 

– Nødnett er her nå, og det er viktig å bruke mulighetene, slår Lyngstøl fast.

 

Fire viktige områder


Det er mange muligheter for bedre utnyttelse av Nødnett. Lyngstøl trekker frem fire områder han mener peker seg ut som viktige.

 

1. Riktig bruk, nye arbeidsmetoder
- Nødnett er et kraftig verktøy, men må brukes riktig, sier Lyngstøl. Brukerne får koordinert opplæring, slik at Nødnett kan yte godt i ekstremsituasjoner der andre mobilnett er overbelastet eller ute av drift. Gjennom evaluering av sambandsbruken finnes stadig mer effektive måter å arbeide på.

 

2. Datakapasitet i sikret nett
Nødnett har TEDS-funksjonalitet (TETRA Enhanced Data Services) som egner seg for mange ulike dataapplikasjoner. Eksempler på dette er posisjonering av kjøretøy, oppslag i databaser, overføring av stillbilder og søk på bilnummer.

 

- Det er viktig å se mulighetene Nødnett byr på som databærer, sier Lyngstøl. På Nødnettdagene i Trondheim har DNK og flere leverandører demonstrert mangfoldet av applikasjoner som kan brukes i Nødnett.

 

3. Brobygging mellom Nødnett og 4G

Gjennom en applikasjon kalt «WAVE» kan Nødnett-terminaler og kommersielle mobiltelefoner kommunisere sammen i felles, krypterte talegrupper. Applikasjonen kan brukes på smarttelefon og nettbrett. Dette prøves ut nå, som et supplement for Nødnett i tettbygde strøk der det finnes 3G eller 4G-dekning.  Robustheten for «WAVE» blir som i de vanlige mobilnettene.

 

4. Grensesamarbeid
Nødnett skal i 2016 kobles sammen med tilsvarende nett i Sverige, RAKEL. Hovedmålet er effektivt sikret kommunikasjon ved innsatser og oppdrag i grenseområdene. – Norge og Sverige har kommet lenger enn de fleste andre land når det gjelder å koble sammen de nasjonale nødsambandene, forteller Lyngstøl. – Vårt prosjekt er et forbilde i EU-sammenheng og jeg trygg på at vi med sammenkoblingen bidrar til økt beredskap både i Norge og i Sverige, sier Lyngstøl.

 

Litt tryggere

DNK har ansvaret for Nødnett, og vil holde denne store samfunnsinvesteringen tidsmessig. DNK arbeider med fremtidige løsninger for nødkommunikasjon, der nødetatene har tilgang til mobilt bredbånd med samme dekning, robusthet, tilgjengelighet og sikkerhet som det Nødnett tilbyr.  Dagens 3G og 4G-nett er langt unna å tilfredsstille disse kravene.

 

- Nødnett er tilgjengelig nå. Nødnett gir nødetater og andre hjelpere bedre mulighet for kommunikasjon, og det gjør oss alle litt tryggere, avslutter Lyngstøl.