Nærmere Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nærmere Nødnett

I 2013 har innføringsprosjektene i politi, brann og helse nådd flere viktige milepæler på veien mot Nødnett.
  • Med ICCSen på plass har vi bedre beredskap, sier Gustav Landro, som er stabssjef og seksjonssjef for operativ seksjon i Hordaland politidistrikt. Foto: Morten Ellingsen, DNK

  • Det er ikke alltid enkelt å få utstyret dit det skal. På Alarmsentral Brann Innlandet heises Nødnettutstyr ned på balkongen. Foto: Trond Brenden, Alarmsentral Brann Innlandet

  • De nye lokalene til AMK Innlandet har 8 operatørplasser. Nå gleder de seg til å ta i bruk Nødnett. Foto: Kristine Utheim DNK


Det er mange involverte i et så stort prosjekt og godt samarbeid på tvers er viktig for å nå målet. For nødetatene politi, brann og helse, som er primærbrukerne av Nødnett, er det etablert egne innføringsprosjekter i henholdsvis Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet (Hdir). Disse samarbeider med driftsorganisasjonene, samt de regionale prosjektene i hvert enkelt politidistrikt/serviceområde innen fasen og prosjektorganisasjonen i DNK og representanter fra leverandøren.

 

Politiet – bedre beredskap

Politiet har kommet langt på veien mot nytt Nødnett. I løpet av våren har fire av politiets operasjonssentraler tatt i bruk første del av Nødnettleveransen. Sist ute var Sogn og Fjordane politidistrikt som gikk i drift med nytt utstyr 5.juni. Dermed har hele 11 av 21 politidistrikter i trinn 2 tatt i bruk utstyr for integrert radio- og telefonibetjening. Neste steg for disse politidistriktene er å ta i bruk Nødnett når det er klart til operativt bruk.  I fase 4 har allerede installasjon av utstyr startet og utrullingen går etter planen.

 

På åpningen av ny operasjonssentral i Hordaland politidistrikt i mai uttalte Stabssjef Gustav Landro at det nye Nødnettustyret er politivennlig og fører til bedre beredskap i distriktet.

 

Brann – aktiviteter i rute

I brannvesenet er det første utstyret på plass på 110-sentralen, Alarmsentral Brann Innlandet på Elverum. Sentralen dekker fra 1.juni fylkene Hedmark og Oppland, en region med omtrent 370.000 innbyggere. Det jobbes i regionalt prosjekt for å klargjøre både lokaler, personale og det tekniske til å ta i bruk Nødnett. Etter planen skal brannvesenet i Hedmark og Oppland ta i bruk Nødnett første kvartal 2014.

 

Det er også full aktivitet i fase 2 med forberedelser til mottak av Nødnett. På 110-sentralene for Agder, Telemark og Vestviken pågår byggeprosjektene for fullt og deres forberedelser er godt i gang. 

 

Helse- Gleder oss til Nødnett

Innføringsprosjektet i helsevesenet er omfattende på grunn av antallet kontrollrom. Regionalt prosjekt har startet installasjon av utstyr i fase 1, blant annet på AMK Innlandet på Gjøvik. Tempoet er høyt og frem mot sommeren skal de 16 kontrollrommene i fase 1 installeres og testes.

 

AMK Innlandet har nylig flyttet inn i større lokaler tilpasset Nødnett. Sentralen dekker fylkene Hedmark og Oppland, som tilsvarer et areal større en Danmark. Sentralen håndterer rundt 300 henvendelser per døgn. Arne Stokke, avdelingssjef AMK-Innlandet, gleder seg til å ta Nødnett i bruk. -Vi ser frem til Nødnett, spesielt med tanke på mulighet for utalarmering og det å kunne snakke sammen på tvers av grenser i distriktet. Stokke mener også at det er også positivt med mulighet for kommunikasjon med politi og brannvesen.

 

113-sentralen på AMK Innlandet skal etter planen ta i bruk Nødnett mot slutten av 2013. Deretter vil tilhørende legevakter og akuttmottak i fase 1 tas i bruk på nyåret med 3 kontrollrom per uke.

 

Det har i mai også vært oppstartsmøter i fase 2 på 113-sentralene AMK Vestfold-Telemark i Tønsberg og AMK Sørlandet i Arendal.  Utstyr til disse sentralene blir bestilt nå i disse dager, og planlegges installert mot slutten av 2013.