Nettet virket som det skulle

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nettet virket som det skulle

Erfaringsrapport: Nødnett ble mye brukt av alle nødetatene, og virket som det skulle den 22. juli 2011
  • Belastning time for time 22. juli- Rapporten viser at Nødnett fungerte godt, og er robust nok til å tåle en slik krisesituasjon, sier Nina Myren, fungerende direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Rapporten «Bruk av Nødnett 22. juli 2011» dokumenterer bruk av Nødnett under innsatsen i forbindelse med terrorangrepet, og er hovedsakelig basert på tilgjengelig tallmateriale fra driftsovervåkingen av Nødnett og på de observasjoner som er gjort i DNK og hos driftsleverandøren.

Ingen deler av Nødnett ble rammet av terroraksjonen, og nettet fungerte som forventet under hele innsatsperioden.

Samtaletrafikken fra brann, politi og helse ble mer enn tredoblet i hele nettet umiddelbart etter eksplosjonen i regjeringskvartalet. Det var stor bruk i hele innsatsperioden. I alt ble det registrert nesten 1 000 radioterminaler i bruk i Oslo sentrum og noe under 300 radioterminaler ved Sollihøgda.
Total belastning i Nødnett 22. juli 2011
Vil gjennomgå funnene med nødetatene

Tilbakemeldingene som DNK så langt har hatt tilgang til fra brukerne er at Nødnett fungerte godt. Det var imidlertid så stor pågang i talegruppene at noen brukere opplevde at de måtte vente på tur for å slippe til med sine meldinger.
– Men samlet sett var det ikke mye ventetid i nettet, forklarer Myren. Belastningen på enkelte basestasjoner nådde også kapasitetsgrensen i svært korte perioder.

- Vi vil ta initiativ til en gjennomgang av funnene i rapporten med nødetatene, sier Nina Myren. Vi så at Nødnett virket som det skulle men ønsker tilbakemeldinger fra de som brukte nettet i de mest hektiske timene. Vi vil bruke erfaringene til utvikle Nødnett til å bli et enda bedre verktøy for effektiv innsats og styrket beredskap, fastslår Myren.
Skal bygges i hele landet

Nødnett skal bygges ut i resten av landet, etter et vedtak i Stortinget 9. juni 2011.
- Vi sikter på at hele landet skal ha fått Nødnett i løpet av 2015, og ønsker å legge til rette for at etatene skal kunne ta nettet i bruk så tidlig som mulig, fastslår Nina Myren, fungerende direktør i DNK,

Rapporten er oversendt til 22. juli-kommisjonen og til Justisdepartementet.