Nødnett-dekning etablert ved Trolltunga

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-dekning etablert ved Trolltunga

- Utplassering av basestasjonen gir nød- og beredskapsaktørene tilgang til Nødnett, et viktig redskap i deres operative hverdag, sier direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl.
  • Mobil basestasjon plasseres ved Trolltunga. I alt har DNK 7 mobile basestasjoner som en del av sin beredskap. Foto: Site Service

  • Den mobile basestasjonen som gir dekning ved Trolltunga ble flydd ut med helikopter fra Bergen tildligere i dag. Foto: Site Service

  • Mobil basestasjon vil gi nød- og beredskapsaktører dekning i området ved Trolltunga. Foto: Site Service

  • Mobil basestasjon flys inn mot Trolltunga. Foto: Site Service

  • Basestasjonen er trygt plassert og i drift. Foto:Site Service

I dag tidlig ble det plassert ut en mobil basestasjon som gir redningsmannskapene ved Trolltunga Nødnett-dekning.

 

− Vi ønsker å få Nødnett best mulig, og jobber kontinuerlig med behov og muligheter for tilleggsdekning. Prosessen med å få bygge permanent dekning ved Trolltunga er i gang, men akkurat nå er behovet for dekning så stort at vi har valgt å etablere midlertidig dekning i påvente av dette arbeidet, forteller Tor Helge Lyngstøl.

 

Den mobile basestasjonen som i dag ble flydd ut, er en del av DNKs beredskap.  Det er i alt plassert ut 7 slike basestasjoner rundt om i Norge. Basestasjonen ved Trolltunga ble flydd inn fra Bergen med helikopter. Klargjøring av basestasjonen og oppkobling av satellitt tok en times tid og ble utført under noe krevende vindforhold.   
   

Behovet for dekning ved Trolltunga har endret seg

Trafikken til Trolltunga har økt betraktelig de siste årene. Da Nødnett-dekningen ble planlagt i samråd med nødetatene i 2012, ble ikke behovet for dekning på Trolltunga trukket frem. Dekning på Trolltunga var derfor ikke med i den opprinnelige dekningsplanen.

 

− Trolltunga har blitt et svært populært turmål, og DNK har den siste tiden fått henvendelser fra nød- og redningsetatene med et ønske om dekning. Området fikk mobildekning før sommeren og DNK jobber nå med å få på plass permanent Nødnett-utstyr på samme lokasjon, forteller Lyngstøl.

 

− For å tilby dekning nå i september, måneden som anses som innspurten for turistsesongen på Trolltunga, velger vi også å etablere midlertidig dekning, forklarer han. 

 

Etter at landsdekkende Nødnett ble ferdigstilt i 2015 har DNK jobbet videre med tilleggsdekning i prekære områder ut fra tilbakemeldinger fra operative brukere. Enkelte tiltak har blitt gjennomført, til tross for forholdsvis stramme økonomiske rammer.

 

Fakta om mobile basestasjoner:

Basestasjonene er en del av DNKs beredskap. De kan utplasseres i tilfelle uvær fører til omfattende strømutfall som igjen kan gi langvarig utfall av Nødnett. Stasjonene kan også plassers ut ved feil på en av de faste basestasjonene i Nødnett, samt at de gir driftoperatøren mulighet til å etablere midlertidig dekning ved planlagt arbeid på en basestasjon eller i områder hvor normal dekning ikke er etablert.

DNK har valgt å kjøpe basestasjoner som enten kan kjøres ut med bil eller bli flydd ut med helikopter. De veier i underkant av ett tonn, og er utstyrt med et aggregat med bensintank som gir 40–50 timers gangtid.

 

DNK har kjøpt 7 mobile basestasjoner som er utplassert rundt i landet i beredskap. 6 av disse basestasjonene er eller vil bli utstyrt med satellitt. Satellitt er spesielt viktig dersom den mobile basestasjonen skal plasseres i et område uten eksisterende telekom-infrastruktur. Pr i dag har DNK 3 mobile basestasjoner i bruk.