Nødnett-dekning ved Trolltunga

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-dekning ved Trolltunga

Basestasjonen som gir permanent Nødnett-dekning ved Trolltunga ble koblet på og klargjort for bruk tidligere denne uken.
  • Området ved Trolltunga har fått permanent Nødnett-dekning. Foto: tech_studio@fotolia

- Vi er glade for å kunne tilby nød- og beredskapsaktørene fast Nødnett-dekning i området. Nødnett er et viktig verktøy i deres operative hverdag, sier fungerende avdelingsdirektør i DSB Nina Myren.

 
Det har i flere måneder blitt arbeidet med å få på plass nødvendige installasjoner. 

- Det har vært krevende for leverandøren vår å jobbe vinterstid i områder med begrenset fremkommelighet. Statkraft har bidratt med blant annet strømforsyning og vi har hatt et godt samarbeid, sier Myren.

 

Endret behov for dekning

Trolltunga har blitt et svært populært turmål, og DSB fikk i fjor flere henvendelser fra nød- og redningsetatene med et ønske om dekning.

 

− I fjor utplasserte vi en mobil basestasjon som ga midlertidig dekning i siste del av turistsesongen. Vi så at behovet for Nødnett-dekning hadde endret seg det siste året med stor økning i antall besøkende. Nå er vi glad for å ha en permanent løsning på plass, sier Myren.

 

Da Nødnett-dekningen ble planlagt i samråd med nødetatene i 2012, ble ikke behovet for dekning på Trolltunga trukket frem. Dekning på Trolltunga var derfor ikke med i den opprinnelige dekningsplanen. 

 

- Vi ønsker at dekningen best mulig tilfredsstiller lokale behov. Brukernes tilbakemeldinger er nyttige, selv om vi nå har stramme økonomiske rammer og begrensede muligheter for dekningsutbedring, sier Myren.