Nødnett i bruk i Agder

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett i bruk i Agder

22. oktober tar politiet og brannvesenet i bruk Nødnett i Agder-fylkene. Helsevesenet vil gjøre dette på et senere tidspunkt.

- Vi gratulerer politiet og brannvesenet med Nødnett, sier prosjektdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon, Dagfinn Sjøvik. Nødnett er et avlyttingssikret sambandssystem som skal gi bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn dagens samband.
 
- Nødetatene trenger et robust og moderne sambandssystem.  Ett felles system gir økt mulighet til samarbeid på vei til, under og etter hendelser som involverer alle tre nødetatene. Dessuten er behovet for sikring av sensitiv informasjon stort, sier Sjøvik.
 
På grunn av en teknisk feil på en server som kobler kontrollrommet mot Nødnett er AMK Sørlandet og legevaktsentralene i området sin oppstart med Nødnett utsatt.
 
- Vi utsetter oppstarten fordi vi er opptatt av å minimere risiko for feil i en driftssituasjon. Det er viktig å være oppmerksom på at feilen gjelder kontrollromsutstyret og ikke selve Nødnett, sier Sjøvik.

- Vi har stor forståelse for at det er skuffende for de berørte, men vi har en god dialog og er godt i gang med å finne en løsning på problemet. Vi arbeider for at AMK Sørlandet og legevaktsentralene i områdene kan ta Nødnett i bruk så raskt som mulig, og har stor tro på snarlig løsning, sier Sjøvik.
 
- Nødnett skal være ferdig utbygd i løpet av 2015. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra brukerne.  DNK følger en stram plan, men utbyggingen går bra og det er høy aktivitet i de områdene som står igjen, avslutter Sjøvik. Utbyggingen er i rute både når det gjelder tid og kostnader.