Nødnett i bruk i hele første trinn

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnettet er nå tatt i bruk i hele det første utbyggingsområdet!

DNK gratulerer politiet med vellykket innføring i egen etat og ønsker lykke til med det nye nødnettet!
  • DNK gratulerer politiet. Illustrasjonsbilde: DNK

I dag tok Asker og Bærum i bruk det nye felles nødnettet. Nå er samtlige seks politidistrikter som hører til første utbyggingstrinn på det nye sambandet. Dette er en viktig milepæl for nødnett-prosjektet og for Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).


Delprosjektleder for politiet i DNK, Terje Myhre, er imponert over politiets fremdrift.

- Det har vært nedlagt en stor innsats fra alle involverte, både i politiets prosjekt lokalt og sentralt og hos leverandør for at alle politidistrikter nå har kunnet gå over til Nødnett. Politiet har vært opptatt av kvalitet i forberedelsene samtidig som de har vært fleksible, sier Myhre.

På fem måneder har seks politidistrikt med flere tusen brukere fått opplæring og tatt i bruk nytt avlyttingssikret samband og utstyr. At samtaler nå er skjermet for allmennheten gir mange fordeler for politiet.

Det er bedre dekning og god lydkvalitet som oftest trekkes frem som forbedringer med det nye nettet. Nødnettet er fremdeles i en tidlig fase og det kan i enkelte områder bli behov for justeringer knyttet til lyd og dekning. DNK følger opp brukernes tilbakemeldinger for å få tilpasset radionettet optimalt.

DNK gratulerer i dag Politidirektoratet med at siste politidistrikt nå er på luften med det nye nødnettet. Om kort tid vil også brukere i brann og helsetjenesten komme inn i nødnettet og da åpner det seg nye muligheter for samhandling mellom etatene. Spørsmål om videreføring av Nødnett til andre områder skal gjøres av Stortinget og vil trolig bli behandlet våren 2011.