Nødnett i helikoptre

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett i helikoptre

Nødnettet er nå i drift i hele første byggetrinn og brukes av flere tusen mannskap i nødetatene, primært fra politiet. Både brann og helse benytter nettet til prøvebruk og vil om kort tid kunne ta nettet i operativ bruk.
  • Illustrasjonsbilde. Foto: DNK


DNK arbeider for å sikre at helikoptre i nødetatene også skal kunne benytte nødnettet på en god måte. Det vurderes ulike løsninger, både for å løse dette på kort sikt og for å etablere en langsiktig løsning. På kort sikt ser man på bruk av håndholdt radioterminal i helikopteret, i starten koblet mot ordinære Nødnett-basestasjoner og etter hvert koblet mot egne AGA (air-ground-air) basestasjoner. En langsiktig løsning vil innebære en anskaffelse av spesialradioer til bruk i helikoptre.

I slutten av mai vil DNK, politiet og leverandøren Nokia Siemens Networks teste ut bruk av håndholdt radioterminal i helikoptre.

I brev fra Politidirektoratet til Oslo politidistrikt er disse ulike løsningene ytterligere beskrevet. Les brevet her.

Politihelikopteret har fremdeles montert analog radio, og ved behov kan politiets operasjonssentral koble sammen analog radioløsning med Nødnett.