Nødnett og India

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett og India

Dette tilsvaret stod på trykk i VG 9. februar.
  • Nødnett er et mobilt radiosamband, der basestasjoner og sentraler er bundet sammen med telelinjer. Om lag 60 % av linjene er eid av staten, og driftes av Motorola. Rundt 30 % av linjene leies fra Telenor, mens de resterende 10 % leies fra Broadnet.

DNK har reagert sterkt på at Broadnet har latt India-basert personell få tilgang til linjer som brukes av Nødnett, i strid med avtalte rutiner. Dette kunne fått alvorlige konsekvenser, ved at uautorisert personell kunne ha skrudd av deler av dekningen i nettet. 

 

India-basert personell har ikke hatt tilgang inn i kjernen av Nødnett, slik VG påstår i sin leder 8. februar 2017. De har heller ikke kunnet avlytte trafikk i Nødnett. 

 

Nødnett er et mobilt radiosamband, der basestasjoner og sentraler er bundet sammen med telelinjer. Om lag 60 % av linjene er eid av staten, og driftes av Motorola. Rundt 30 % av linjene leies fra Telenor, mens de resterende 10 % leies fra Broadnet.

 

I Norge har vi i hovedsak to landsdekkende transportnett for tele og data, eid av Telenor og Broadnet. Disse fungerer som et veisystem som bringer data og samtaletrafikk fra A til B, og bærer stort sett all data- og taletrafikk i landet. Alle med behov for landsdekkende IKT-tjenester, bl.a. Nødnett, politiet, Forsvaret og helsetjenesten, må i en eller annen utstrekning forholde seg til disse to netteierne.

 

På veisystemet Telenor og Broadnet tilbyr kjører både vanlige «biler» og «verditransporter» med beskyttelsesverdig informasjon.

 

Det personell i India har kunnet gjøre, er å stenge veiene Broadnet har ansvar for. De har ikke kunnet gå inn i de beskyttede «verditransportene» for å se hva innholdet er. Broadnet har ikke hatt tilgang til Nødnetts kjernenett eller til kommunikasjonen over Nødnett.

 

Personer som arbeider med driften av selve Nødnett har ikke hatt tilgang til systemene til Broadnet, og kan dermed ikke se hvem som har tilgang til Broadnets egne linjer.

 

Jeg blir kritisert for å uttale at en må ha tillit til sine leverandører. Selv om man har tillit må alle avtaleforhold følges opp løpende, noe DNK har brukt store ressurser på. Uten tillit må man bytte leverandør eller bygge sitt eget transportnett. Det første vil sette Telenor i en monopolsituasjon, det siste ville krevd store investeringer for staten.

 

Nødnett er realisert så sikkert og robust som vi har fått til, gitt de forutsetningene som ligger der, blant annet bruk av eksisterende teleinfrastruktur. Nødnett har betydelige sikkerhetsmekanismer og robusthetsøkende tiltak. Vi arbeider hver dag for å tilby brukerne et sikret, robust Nødnett. 

 

Tor Helge Lyngstøl
Direktoratet for nødkommunikasjon