Nødnett oppgradert

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett oppgradert

Kjernenettsystemet til Nødnett ble natt til tirsdag 27. august oppgradert til nyeste versjon. Torsdag møttes ledelsen i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Motorola for å oppsummere oppgraderingen.

– Oppgraderingen gjør Nødnett mer robust og gir nettet bedre funksjonalitet. Nå er Nødnett blant de mest moderne TETRA-nettverkene i Europa, sa direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl i møtet.

 

Økt funksjonalitet i Nødnett

Etter at Nødnett ble tatt i bruk i det første byggetrinnet har det skjedd en utvikling i TETRA-teknologien. Når nå Nødnett bygges ut i hele Norge er det en selvfølge å gjøre dette med nyeste versjon av utstyr og programvare fra leverandøren Motorola.

– Oppgraderingen gjør at vi får et bedre nett, både for sluttbrukerne og de som skal drifte systemet. Nettet er nå klargjort for landsdekkende utbygging og har større kapasitet og bedre sikkerhet enn tidligere. Rent teknisk betyr dette at vi også får økt redundans gjennom en ytterligere dublering av sentrale komponenter. Sikkerheten økes også ved at disse er fordelt på ulike geografiske lokasjoner.

Den nyeste versjonen gir også muligheter for å koble sammen Nødnett med andre TETRA-nett, og i løpet av prosjektet vil nødetatene i Norge kunne kommunisere med brukere i det svenske nødnettet RAKEL. 
Datatjenestene i Nødnett vil bli utvidet til støtte for TEDS (høyere datarater), og utprøving av dette vil skje i løpet av året. Videre er Nødnettet nå klargjort for en mulig senere sammenkobling med LTE. Av andre funksjoner kan jeg nevne at nettet også vil gi forbedret helikopterdekning på grunn av større rekkevidde på basene, sier Lyngstøl.

For at alle Nødnettbrukerne i Norge skal være på samme plattform ble brukerne i det første byggetrinnet flyttet over til ny plattform før nye områder tar Nødnett i bruk.

 

God innsats hos leverandør

I et møte torsdag gratulerte og takket Ledelsen i DNK leverandøren Motorola for en imponerende innsats under migreringsnatten. 

Alt gikk totalt sett bedre enn vi optimistisk hadde turt å håpe på. I ettertid er det det enkelt å si at dette var en stor suksess. Det var noen utfordringer i løpet av migreringsnatten, men disse håndterte teamene på en utmerket måte, mener Lyngstøl.
 
Da Lyngstøl snakket med Motorolas ansatte etter torsdagens møte ga han nettopp uttrykk for at han var veldig tilfreds med måten Motorola og deres partnere håndterte et transmisjonsproblem som oppsto i løpet av migreringsnatten.
– Dette viser at Motorola er i stand til å holde hodet kaldt i en stressende situasjon, og at vi har med profesjonelle folk å gjøre. Jeg er imponert, sa Lyngstøl.
 
Migreringsprosjektet var nøye planlagt og mer enn totalt 150 personer var involvert fra alle de berørte partene, herunder nødetatene, DNK og Motorola med sine underleverandører. Alle jobbet for at brukerne skulle påvirkes minimalt. Publikums muligheter til å ringe nødnumrene ble ikke påvirket av oppgraderingen.


Viktig milepæl for prosjektet

– Vi oppgraderte region for region, til sammen rundt 250 basestasjoner og 60 kontrollrom. Vi har 8 000 brukere knyttet til Nødnett som nå har blitt løftet over på ny plattform. Oppgraderingen gikk i henhold til plan med kun mindre justeringer underveis, forklarer Lyngstøl.

 
Under selve prosessen var det begrenset funksjonalitet. Brukerne var klar over at alle andre tjenester enn tale ville være ustabile og kunne anses som utilgjengelige. Nettopp derfor hadde nødetatene forberedt seg på å benytte alternative kommunikasjonsmåter og ekstra bemanning på nødmeldesentralene på oppgraderingstidspunktet.
 
– Jeg er svært glad for at vi nå har nådd den teknisk mest kompliserte milepælen i hele prosjektet.
Nå er det viktig å fokusere på milepælene som skal komme. Alle aktørene som var involvert i migreringen har vist at de kan håndtere kompliserte utfordringer, derfor håper jeg at vi når den neste milepælen i tide. Med migreringen har vi har nå tatt det første viktige steget for å kunne levere nødnettprosjektet i tide i løpet av 2015, sier Lyngstøl.