Nødnett under ekstremværet Urd

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett under ekstremværet Urd

Nødnett hadde ikke store utfall under ekstremværet Urd. Under 2 % av i alt 2100 basestasjoner har opplevd utfall det siste døgnet. Sikkerhetsmekanismene i nettet har vært med på å begrense utfallene under ekstremværet.
  • Illustrasjonsfoto: Helge Skodvin

I løpet av ettermiddagen og kvelden 2. juledag og natt til 3.juledag var det på det meste 40 samtidige utfall på Nødnett sine i alt 2100 basestasjoner på ulike steder i landet, inkludert feilsituasjoner som skyldes andre forhold enn ekstremværet. Det betyr utfall på under 2 % av basestasjonene på landsbasis.  Lokale strømutfall ser ut til å være hovedårsaken til utfallene som oppstod under ekstremværet. 

 

− Nødnett har klart seg bra gjennom uværet det siste døgnet. Nettet er bygget robust, med blant annet nødstrøm og doble telelinjer inn til alle basestasjoner. Dette har vært med på å begrense utfallene under Urd. Vi ser nå at de aller fleste stasjonene er kommet opp igjen etter hvert som strømmen er kommet tilbake, forteller Cecilie Løken, avdelingsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon.

 

− Samtidig er det slik at det ikke er mulig å realisere et nett med 100 prosent oppetid. Nødnett er, i likhet med andre mobilnett, avhengig av vanlige telelinjer og strømlinjer. Langvarige strømutfall vil også ramme Nødnett, selv om Nødnett både har mer nødstrøm enn andre nett, og doble linjer til alle basestasjoner, forklarer Løken.

 

Selv om flere basestasjoner mistet strømforbindelsen og redundans i løpet av ekstremværet Urd, var det relativt få som fikk utfall.

 

− Dette viser at sikkerhetsmekanismer som nødstrøm og redundans har den ønskede effekten. I tillegg har mange steder overlappende dekning, slik at utfall på en enkelt basestasjon ofte ikke merkes av de som bruker nettet, forteller Løken.

 

Driftssenteret for Nødnett hadde forsterket bemanning under ekstremværet, og det er iverksatt strømsparende tiltak på stasjoner på nødstrøm for å forlenge varigheten. DNK har vært i fortløpende dialog med fagmyndigheter og direktorater i løpet av uværsperioden.  

 

Fakta om Nødnett:
  • De cirka 2.100 basestasjonene i Nødnett bygges i dag ut med minimum 8 timer nødstrøm på basestasjonene. Av disse har 8 % 20 timer nødstrøm og 15 % 48 timer nødstrøm.
  • Nødnett har strenge krav til dekning og oppetid, og har døgnkontinuerlig overvåkning. Det er bygget inn flere redundans- og sikkerhets-mekanismer i nettet som følge av TETRA-teknologien.
  • Nødnett har doble linjer frem til basestasjonene for å gi økt robusthet.
  • Dersom en basestasjon mister kontakt med resten av Nødnett kan denne fortsatt gi lokal dekning til nødnettradioer i området. Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio, uten å gå via en basestasjon (kalt DMO).

 

Tiltak gjennomført basert på evalueringene etter ekstremværet Tor:
  • Utført forbedringer i det årlige vedlikeholdsprogrammet for Nødnett infrastruktur. 
  • Bedret rutiner mellom driftsoperatør og feltmannskap for å styrke bemanningen under ekstremvær. 
  • Utført forbedringer i informasjonssystemer og kartløsning for å gi et bedre situasjonsbilde for dekning/utfall for brukerne. 
  • Satt opp beskyttelse på enkelte utsatte radiolinjespeil for å være bedre rustet til vinterstid.
  • Bedret opplæring av feltmannskap på kjøring med beltekjøretøy, samt fått en bedre merking av kjøreruter for snøscooter/beltekjøretøy.