Nødnett-utbygging på Norges nordligste punkt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-utbygging på Norges nordligste punkt

Nødnett rulles i disse dager ut over hele landet, og nå står Nordkapp for tur. En egen basestasjon for Nødnett er i disse dager på plass på Kappeskjåtinden på 71 grader nord. Dette blir dermed den nordligste Nødnettbasestasjonen i landet.
  • Norges nordligste basestasjon for Nødnett. Foto: Kjell Bendik Pedersen.

  • Nødnett bygges ut i disse dager over hele landet. Foto: Kjell Bendik Pedersen.

–Å bygge ut Nødnett på Nordkapp er symbolsk viktig for oss fordi vi da har nådd landets nordligste punkt. Det er for øvrig en utfordrende oppgave for leverandørene våre å bygge i så værutsatte områder. Vi jobber derfor hardt for å utnytte tiden før vinteren kommer fordi det da blir enda vanskeligere å bygge, forteller direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon.

 

Kappeskjåtinden ligger på Magerøya i Finnmark. Basestasjonen er plassert på en eksisterende Telenormast som er hele 48 meter høy. Dette er nødvendig for å sikre god dekning for ansatte i nødetatene, frivillige organisasjoner og befolkningen på Nordkapp.

 

–Dette er en av Norgeshistoriens raskeste utbygginger av mobilnett. Det er et stort privilegium for oss å lede denne utbyggingen. Det at vi nå er på Nordkapp er en klar indikasjon på at vi har kommet langt med prosjektet. Jeg er stolt av at vi har nådd denne viktige milepælen. Det nettet vi bygger er også fullt på høyde med nettene i andre europeiske land, sier Lyngstøl.

 

For Direktoratet for nødkommunikasjon er det svært gledelig at hele landet snart får den samme tjenesten som nødetatene på Østlandet har hatt en stund.

 

–Målet om at hele landet skal være ferdig utbygd i løpet av 2015 står fast. Når dette er gjort, vil det bli nødvendig å finpusse dekningen noe avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne. Men det blir ingen omfattende endringer, fordi vi får veldig gode tilbakemeldinger fra de som i dag er brukere av Nødnett, opplyser Lyngstøl. 

 

Motorola Solutions er hovedleverandør til Nødnettutbyggingen. Basestasjonen på Kappeskjåtinden bygges ut av deres underleverandør Netel, og teamet kommer fra Konsing i Serbia.