Nødnettutbyggingen kan ikke fryses!

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnettutbyggingen kan ikke fryses!

Etter at statsbudsjettet har blitt lagt frem har Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF) lansert tanken om at Nødnettutbyggingen kan settes på vent og gitt uttrykk for at en besparelse på Nødnett heller kan brukes til stillinger for nyutdannede politifolk og til IKT-prosjekter i politiet.
  • Politi som benytter nødnett. Illustrasjonsbilde Foto: DNK

At PF ønsker seg Nødnett, er det ingen tvil om, men i iveren etter å løse kortsiktige behov blandes kortene her på en måte som ikke er relevant. Nødnett er besluttet av Stortinget og bygges for brannvesen og helsetjeneste i tillegg til politiet. Alle har behov for oppdatering av eksisterende radiosambandsløsning. Og det må heller ikke glemmes at Nødnett også skal søke å innlemme andre brukergrupper som har ansvar for nød- og beredskapsarbeid.

Nødnett er satsing på en fellesløsning der finansieringen er helt atskilt fra brukeretatenes normale budsjetter. Behovet er godt dokumentert for flere år siden, og samfunnsutviklingen har styrket behovet ytterligere.

Det haster med å sikre at brukerne får tilgang til et radiosamband som i tillegg til å være avlyttingssikret, har dekning og lydkvalitet som overgår dagens samband. Brukerne i første utbyggingsområde gir gode tilbakemeldinger på systemets kvalitet. Det er ingen saklig grunn til å stoppe nå. Det er tvert imot på tide å komme videre med Nødnett til resten av landet. Det må også sikres at redningstjenestens helikoptre og luftambulansene kan kobles til Nødnett så raskt som mulig.

Sist, men ikke minst, er det viktig å være klar over at Nødnettutbyggingen er knyttet til et kontraktsforhold mellom staten og leverandør. Det er et stort apparat i sving for å etablere Nødnett i Norge og denne satsingen må fortsette uten unødige og fordyrende opphold.