Nord-Trøndelag politidistrikt tar i bruk nytt sambandsutstyr

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nord-Trøndelag politidistrikt tar i bruk nytt sambandsutstyr

Onsdag 13. november 2013 klokken 12.00 tok operasjonssentralen i Nord-Trøndelag politidistrikt i bruk nytt betjeningsutstyr for telefoni og samband (ICCS).
  • Fornøyd lokal prosjektleder for SAMPOL i Nord- Trøndelag politidistrikt, Lars Letnes. Foto: Thomas Hansen, POD.

Utstyret vil gi bedre brukervennlighet og funksjonalitet for prioritering, mottak og behandling av innkommende anrop til operasjonssentralen. Dette er første delleveranse i forbindelse med innføringen av Nødnett, det nye digitale sambandet, i Nord-Trøndelag politidistrikt. Som en del av fjerde byggetrinn i den nasjonale utbyggingen tar Nord-Trøndelag politidistrikt systemet i bruk. Frem til Nødnett tas i bruk i begynnelsen av 2015, vil det nye sambandsstyringssystemet bli brukt sammen med dagens analoge samband.

 

Flere politidistrikt i byggetrinn 1 har benyttet ICCS i over to år, og har gode erfaringer med systemet. Når Nødnett er klart til bruk, vil det bli tilkoblet ICCS og politiet vil få en vesentlig bedre funksjonalitet også på radiosamband. Det er Motorola som bygger ut Nødnett på vegne av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Frequentis leverer kontrollromsløsningene. 

 

-Nord-Trøndelag politidistrikt er fornøyd med å få et nytt, mer funksjonelt og driftssikkert system for styring av samband og telefoni, sier Lars Letnes, prosjektleder for SAMPOL Nord-Trøndelag. 

 

ICCS er en integrert radio- og telefonibetjening som betjenes av operatørene på operasjonssentralen via en berøringsskjerm. På skjermen identifiseres den enkelte og alle anrop vises i prioritert rekkefølge. Dermed kan operatøren først betjene de prioriterte anropene. Dermed gis operatørene en mulighet til å få bedre oversikt og en mer effektiv hverdag å arbeide med å styre sambandstrafikk og telefonanrop, blant annet i nødssituasjoner.

 

-Det nye utstyret er moderne med mye ny funksjonalitet, og operatørene må ha kunnskap for å bruke det effektivt og riktig. Derfor har samtlige operatører vært på brukerkurs i regi av Politihøgskolen, påpeker prosjektleder Lars Letnes.