Nordisk samarbeid om nød- og beredskapskommunikasjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nordisk samarbeid om nød- og beredskapskommunikasjon

DSB samarbeider med finske Erillisverkot og svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om nød- og beredskapskommunikasjon, både i dag og i fremtiden.
  • Signering av intensjonsavtalen mellom Norge, Sverige og Finland. Bilde: Marianne Storrøsten/DSB

Onsdag 16. mai undertegnet de tre lederne for henholdsvis Virve, Nødnett og Rakel en intensjonsavtale om et samarbeid for å tilrettelegge for nødkommunikasjon mellom våre tre land - Finland, Norge og Sverige. Dette er en videreføring av det arbeidet som allerede pågår mellom nødnettene i Finland og Norge og i Finland og Sverige.

 

Fra 2018 er nettverkene sammenkoblet bilateralt via et grensesnitt som gjør det mulig for svenske og finske brukere (Rakel / Virve), norske og finske brukere (Virve / Nødnett) og svenske og norske brukere (Rakel / Nødnett) å kommunisere innenfor og mellom de to nettene i tilfelle ulykker, kriser og andre hendelser der det er behov for ressurser fra nabolandene.

 

Ved signering av intensjonsavtalen ønsker de tre landene å muliggjøre effektiv kommunikasjon mellom nød- og beredskapsaktører (f.eks. politi, brann/redning, ambulanse og Toll) over de tre nasjonale grensene som støttes av Rakel, Nødnett og Virve. Sammenkoblingen via felles talegrupper betyr at redningsressurser kan kommunisere med sine egne radioterminaler i samarbeid i nabolandene. Barents Rescue 2019 vil bli den første store øvelsen hvor dette trelands-samarbeidet innen grenseoverskridende kommunikasjon vil bli prøvd ut.

 

Intensjonsavtalen ble undertegnet under den internasjonale konferansen Critical Communication World (CCW) i Berlin. 


Notat om utviklingen av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon

Dagens nett for nød- og beredskapskommunikasjon vil utgjøre ryggmargen i de tre landenes beredskap i lang tid fremover. Samtidig er det viktig å sikre at mulighetene for samvirke og kommunikasjon over grensene også vil være mulig i nye, fremtidige nett. Av denne grunn er det utarbeidet et felles nordisk notat om nød- og beredskapskommunikasjon.

 

-Det er viktig å videreføre det nordiske samarbeidet vi nå har startet ved å binde sammen våre nasjonale nødnett, forteller Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB. –Vårt felles notat understreker viktigheten av at det også i fremtidige nett vil være mulig med grenseoverskridende kommunikasjon, sier han.

 

Notatet om utviklingen av nød- og beredskapskommunikasjon i de nordiske landene, kan leses i vedlegget nederst i saken.