Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett

16. november innviet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikessminister Anders Ygeman sammenkoblingen av svenske Rakel og norske Nødnett.
  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges innenriksminister Anders Ygeman innvier sammenkoblingen av Nødnett og det svenske Rakel-nettet. Foto: Hallgeir Martin Lundemo

  • En bussulykke på E14 var utgangspunket for øvelsen der både metoder, rutiner og kommunikasjonen i Nødnett og Rakel ble testet. Foto: Thomas Henrikson

  • Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK og Helena Lindberg, generaldirektør i MSB signerte en norsk-svensk avtale i forbindelse med sammenkoblingen. Foto: Thomas Henrikson

– Vi står ovenfor internasjonale utfordringer hvor samarbeid er viktig for å forebygge og håndtere kriminalitet og andre hendelser. Ved å legge til rette for god kommunikasjon letter vi samarbeidet med Sverige og øker beredskapen i grenseområdene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

 

Innvielsen og sammenkoblingen av de to nødnettene 16. november fant sted i forbindelse med en større øvelse på grensen mellom Storlien i Sverige og Meråker i Norge. Nærmere 250 svenske og norske deltakere fra politi, helse, brann og frivillige organisasjoner deltok på øvelsen der en bussulykke på E14 satte rammene. Under øvelsen ble både metoder, rutiner og kommunikasjonen i Nødnett og Rakel testet.

 

− Med sammenkoblingen av Nødnett og Rakel vil vi lettere få et klart helhetsbilde av situasjonen under oppdrag vi skal løse i fellesskap. Vi unngår misforståelser når alle sammen får samme informasjon samtidig og står i en bedre posisjon til å løse oppgaven, sier Rune Reinsborg, øvelsesleder og politioverbetjent i det norske politiet.

 

Undertegnet internasjonal avtale

 

Sammenkoblingen er resultatet av et flerårig utviklingsprosjekt ledet av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Myndigheten för Sämhallsskydd och beredskap (MSB) med støtte fra EU-prosjektet Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks (ISITEP). I forbindelse med innvielsen ble også avtalen om sammenkoblingen undertegnet av generaldirektør Helena Lindberg fra MSB og direktør Tor Helge Lyngstøl i DNK.

 

- Som eier av Nødnett er DNK stolte av å ta del i arbeidet for en standard løsning for andre land som ønsker å gjøre det samme, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

 

Tilstede på øvelsen var gjester fra ISITEP og en rekke europeiske land.

 

- Vi har lenge ansett grenseoverskridende funksjonalitet som en naturlig del av Nødnett, og det er gledelig å se det i bruk. Dette har vært et spennende prosjekt, både teknisk, og med tanke på at det er to nasjoner med ulike rutiner og prosedyrer, forteller Lyngstøl.

 

 

Styrker evnen til samarbeid

 

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og den svenske innenriksministeren Anders Ygeman innviet sammenkoblingen og som knytter enda tettere bånd mellom landene.

 

− Dette er et viktig ledd i å stryke vår evne til å samarbeide på tvers av landegrensene. Smidigere kommunikasjon vil lette redningsoperasjoner, styrke vår evne til å forebygge kriminalitet og til å håndtere ulykker og kriser, understreket Sveriges innenriksminister Ygeman.