Norsk Folkehjelp bruker Nødnett på Norway Cup

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Norsk Folkehjelp bruker Nødnett på Norway Cup

Norsk Folkehjelp har 115 frivillige i sving på Norway Cup. I år er det første gang de bruker Nødnett som eneste sambandsform. Operativ leder Thomas Langerud i Norsk Folkehjelp er godt fornøyd. - Vi ser absolutt fordelen med å kunne kommunisere tydelig og enkelt med hverandre ved hjelp av Nødnett. God kvalitet på sambandet er også viktig for publikum, sier Langerud.
  • Operative ledere Thomas Langerud (til venstre) og André Svendsen har full kontroll på Ekeberg.

Hvert år er Norsk Folkehjelp på jobb under Norway Cup. 30 000 deltakere i alderen 10 til 19 år skaper høy aktivitet på sambandet. Flesteparten av mannskapet er på sanitetsposter og bruker Nødnettet hyppig til å kommunisere med. De bruker også Nødnett i ambulanser, transportbiler og logistikkjøretøy de disponerer under cupen.
 

Kan snakke i støy

- Talekvaliteten med Nødnett er veldig bra. I år kan vi stå ute i støyen fra blant annet konserter og åpningsshowet, og likevel høre hva som blir sagt på sambandet. Det var vanskelig tidligere, da måtte vi gå ut av støysonen, sier Langerud.
 

Direkte kontakt med ambulanser

En annen forbedring i forhold til tidligere er at de nå har direkte kontakt med både AMK og ambulansene.
 
- Vi har noen tidskritiske hendelser nesten hver dag hvor vi tilkaller ambulansen. Det er en stor fordel å ha kontakt med ambulansen via Nødnett mens de er på vei. Da får vi guidet de raskt inne på området. Tidligere måtte dette gjøres via AMK, forklarer Langerud.
 


Førstehjelper Øystein Vik er på post hele uken. – Vi har god talekvalitet også med de som holder til på de andre spilleområdene, sier han. 
 

Alle informert

I tillegg til at sambandskvaliteten har blitt bedre, så fremhever de frivillige at det er enkelt å kontakte postene direkte. De bruker hovedsakelig en felles talegruppe sånn at alle i sambandet kan følge med på hva som blir sagt. Det er både nyttig og hyggelig for de som har lange dager ute på post i følge Langerud.
 
I år låner Norsk Folkehjelp radioterminaler fra blant annet Oslo Røde Kors og Direktoratet for nødkommunikasjon og har til sammen nesten 50 terminaler i bruk. De ønsker seg flere terminaler, noe som kommer i 2014.
 

Koordineringssentralen er bemannet av erfarne frivillige, som stadig får inn meldinger om ulike typer skader. Roy Bakke (venstre) og Halvard Odden har god oversikt. 
 
 

Frivillige hjelpeorganisasjoners bruk av Nødnett

Kjernebrukerne av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Stortinget har forutsatt at andre brukergrupper med et nød- og beredskapsansvar skal få mulighet til å bli brukere i nettet.
 
Utrullingen av Nødnettutstyr for de frivillige deltagere i redningstjenesten foregår i to trinn. Først ut har Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps vært som har testet bruk av Nødnett et par år. Det dreier seg om ca. 140 bærbare radioer i første byggetrinn. DNK har nå satt i gang prosessen med å skaffe flere Nødnettradioer til de frivillige organisasjonene til fase 0, 1 og 2.