Ny kommunikasjonsløsning til Sør-Trøndelag politidistrikt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ny kommunikasjonsløsning til Sør-Trøndelag politidistrikt

Operasjonssentralen i Sør-Trøndelag politidistrikt tar i dag i bruk en ny kommunikasjonsløsning for telefoni og samband, også kalt ICCS.
  • Lederen for Sør-Trøndelag politidistrikts operasjonssentral, Torkjel Rendal, inspiserer den nye kommunikasjonsløsningen ICCS. Foto: Vegard Eggen, Adressa.

  • Den gamle løsningen til venstre er på vei ut, mens den nye ICCS-løsningen til høyre er på vei inn. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen.

  • Lederen for Sør-Trøndelag politidistrikts operasjonssentral, Torkjel Rendal, demonstrerer den nye ICCS-løsningen. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen.

  • Første leveranse i Nødnettprosjektet er tatt i bruk på operasjonssentralen i Sør-Trøndelag. Foto: Thomas Hansen, Twitter

Dette er første delleveranse av Nødnett-prosjektet i politidistriktet. Den nye kommunikasjonsløsningen skal gi bedre beredskap for både publikum og politi. 
Dette gjør at politiet får en bedre løsning til å håndtere kommunikasjon med publikum og politipatruljer som er ute i felten. Telefon og samband kobles til den nye kommunikasjonsløsningen, som betjenes av operatørene på operasjonssentralen via en berøringsskjerm. 


På skjermen vises alle anrop i prioritert rekkefølge ut fra hvilken kø de kommer inn i, slik at operatøren kan prioritere anrop før telefonen besvares. Dette gir operatørene bedre oversikt og mulighet til å styre sambandstrafikk og telefonanrop, sier leder for operasjonssentralen i Sør-Trøndelag, Torkjel Rendal. 

 

Det nye utstyret gir muligheter for en mer oversiktlig og effektiv hverdag for politiet – og blir et viktig hjelpemiddel for operatørene. 

 

– Sør-Trøndelag politidistrikt er fornøyd med å få et nytt, mer funksjonelt og driftssikkert system for styring av samband og telefoni. Den nye kommunikasjonsløsningen er et nyttig verktøy for operatørene på operasjonssentralen. Dette gir politiet mulighet til å arbeide mer effektivt og er et steg på vegen i vår innsats for å sikre at distriktet har en robust operasjonssentral, forteller Rendal. 

 

Alle operasjonsledere og operatører ved Sør-Trøndelag politidistrikt har gjennomført en ukes opplæring ved Politihøgskolens kurs- og øvingssenter i Stavern for å kunne håndtere det verktøyet best mulig og bruke det sammen med andre verktøy som for eksempel kartsystem. Alle som skal jobbe ved operasjonssentralen må gjennomføre kurset og bli sertifisert som bruker. 

 

– Kurset representerer en vesentlig kompetanseheving som skal gjøre politiet bedre rustet slik at de kjenner seg tryggere i krise- og nødsituasjoner. Kurset og kommunikasjonsløysingen gjør politiet enda bedre til å håndtere tidskritisk informasjon og bedrer samhandling på tvers av etatene. Totalt sett kan dette gi raskere responstid og sikre bedre kvalitet til publikum, opplyser Rendal.