Ny rapport om Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ny rapport om Nødnett

DNK har publisert en ny rapport om hva som forventes av Nødnett. Les og last den ned her.
  • Rapporten ble publisert i april 2013.

  • Nødnett er i bruk 24 timer i døgnet i første utbyggingstrinn. I løpet av 2013 vil brukere i nye geografiske områder kunne ta Nødnett i bruk. I løpet av 2015 skal Nødnett være bygget i hele landet.

Det stilles mange spørsmål ved hva Nødnett er og hva det skal være for brukerne. Denne rapporten er ment å svare på mange av de spørsmålene som kommer opp i dialog med brukerne, potensielle brukerorganisasjoner, politikere og media.

Denne rapporten er skrevet for beslutningstakere i forvaltningen og søker å unngå tekniske faguttrykk, men forklarer disse der dette er begreper som framkommer i debatten i media. Rapporten har Nødnett, dvs det landsdekkende kommunikasjonsnettet, som fokus og i liten grad radioterminaler og kommunikasjonssentraler som leveres til nødetatene gjennom Nødnettprosjektet.