Ny sms-tjeneste for døve og hørselshemmede

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ny sms-tjeneste for døve og hørselshemmede

I løpet av året vil døve og hørselshemmede få mulighet til å sende sms direkte til 110, 112 og 113.
  • Når sms-tjenesten lanseres senere i år vil døve og hørselshemmede kunne kommunisere direkte med nødmeldesentralene ved hjelp av tekstmeldinger. Illustrasjonsfoto:DNK

  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har akkurat sendt en sms til 113. Seksjonsleder ved AMK-sentralen i Oslo, Anne-Lene Finsrud, demonstrerer hvordan sms-en besvares og behandles på operatørplassen. Fv. Direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl og Ulf Leirstein (Frp) i Justiskomieen. Foto:DNK

Fredag fikk Justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen demonstrert løsningen for tekst-basert kommunikasjon mellom nødstilte og nødmeldesentralene ved AMK-sentralen i Oslo. 

 

− Det har tatt en ganske god stund å utvikle dette konseptet, men nå fra årsskifte skal det være på plass. Da kan døve sende tekstmeldinger til nødetatene, sier justisminister Anders Anundsen. 

 

− Må få en tjeneste de kan stole på

Hittil har tekstlig kontakt mellom døve og hørselshemmede og nødmeldesentralene blitt videreformidlet gjennom tjenesten 1412. I pilotperioden vil den nye tjenesten være et tillegg til 1412-tjenesten.

 

DNK har fått oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet med å lede et 2-årig pilotprosjekt. Hensikten med pilotprosjektet er å få erfaring med tekst-basert kommunikasjon mellom nødstilte og nødmeldingssentralene.

 

− Døve og hørselshemmede må få en tjeneste de kan stole på. I tillegg til det tekniske fordrer dette tilpasning av operative rutiner, forteller Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

 

Hvordan?

Løsningen som er valgt baserer seg på bruk av tekstmeldinger- SMS.

 

− Omtrent alle mobiltelefoner kan sende SMS, og benytter seg av 2G-nettet som er det nettet i landet med best dekning, forklarer Lyngstøl.

 

− Det raskeste er fortsatt å få hjelp til å ringe taleanrop nødmeldesentralene, men dette vil være en god og trygg løsning for de situasjonene hvor det ikke er mulig, sier Lyngstøl.

 

Når tjenesten lanseres senere i år kan døve og hørselshemmede sende SMS til de vanlige nødnummerene 110,112,113.

 

− Det vil kreve forhåndsregistrering for å ta i bruk tjenesten i pilotperioden, informasjon om hvordan man registrerer seg kommer nærmere lansering, sier Lyngstøl.