Ny versjon av felles sambandsreglement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ny versjon av felles sambandsreglement

Nytt felles sambandsreglement for Nødnett (versjon 4.0) trår i kraft fra og med 1. mars 2018.
  • Felles sambandsreglement sikrer nødvendig kommunikasjon ved internt og eksternt samvirke i Nødnett. Foto: DSB.

Felles sambandsreglement er nå revidert i et samarbeid mellom Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet (Hdir), Forsvaret, Hovedredningssentralene (HRS) og DSB. Det er POD som har forvaltningsansvar for felles sambandsreglement for Nødnett. Den reviderte versjonen er nå tilgjengelig på politiets nettsider og som vedlegg til denne saken. Sambandsreglementet vil tre i kraft fra og med 1. mars 2018.

 

Sambandsreglementet skal sikre nødvendig kommunikasjon ved internt og eksternt samvirke i Nødnett, gjennom entydige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon mellom brukerne. Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring, øving og i operativ tjeneste.

 

Nødetatene og beredskapsaktører skal planlegge sine operative prosedyrer med forankring i dette dokumentet. Øvrige samvirkeaktører må i sine respektive reglement forholde seg til bestemmelser beskrevet i dette reglementet når de samhandler med nødetatene og beredskapsaktører i felles talegrupper.

 

Unntak fra ikrafttredelse

Kapittel 3, fra og med punkt 3.1. til 3.9 er unntak og vil tre i kraft iht. besluttet prosess i Koordineringsforum. Koordineringsforum ledes av DSB og er etablert for å sikre flyt av informasjon og koordinering av aktiviteter mellom nødetatene og andre beredskapsaktører ved etablering av ny felles talegruppestruktur i politidistriktene som en følge av nærpolitireformen.

 

Prosessen for iverksettelse av talegrupper beskrives i rundskriv sendt ut av Politidirektoratet 31. januar 2018 (vedlagt denne saken).

 

Endringer fra tidligere versjoner

Endringer i strukturen for politidistrikt, implementering av nye brukergrupper i Nødnett og erfaringer med bruk av Nødnett har i stor grad påvirket innholdet av det reviderte sambandsreglementet. Endringene beskrives også i rundskrivet fra Politidirektoratet.