OBREt tar i bruk Nødnett!

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Oslo brann og redningsetat tar i bruk Nødnett!

Innføringen av brukere i Nødnett fortsetter, og mandag 21. juni tok Oslo brann- og redningsetat (OBRE) i bruk det nye avlyttingssikrede nødnettet. Det omfatter Oslo 110-sentral og 8 tilknyttede brannstasjoner.
  • Illustrasjonsbilde Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Innføringen av brukere i Nødnett fortsetter, og mandag 21. juni tok Oslo brann- og redningsetat (OBRE) i bruk det nye avlyttingssikrede nødnettet. Det omfatter Oslo 110-sentral og 8 tilknyttede brannstasjoner.

Det er en viktig milepæl i Nødnett-prosjektet å få OBRE inn i Nødnett. Betydningen av et godt samband er ekstra tydelig i hovedstaden der folk bor tettere, og med store verdier som skal sikres. Nødnett legger til rette for samhandling ut over egen organisasjon og OBRE kan ved behov gå i samme talegruppe som for eksempel Oslo politidistrikt

Overgangen til nytt samband ble markert med at Brannsjef i Oslo Jon Myroldhaug ga melding over det nye sambandet om at Nødnett nå er hovedsambandet. Han kalte så opp hver enkelt brannstasjon som kvitterte ut at meldingen var mottatt. Deretter var det Trygve Bruun, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som kunne gratulere OBRE med det nye sambandet.

Det er stor innsats fra engasjerte og dyktige prosjektdeltagere som ligger bak når OBRE i dag er på luften med nytt Nødnett.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i dag på sine hjemmesider at det er 320 brannmannskaper og brannbefal i Oslo brann- og redningsetat som nå benytter Nødnett i sitt daglige virke. Samlet er det i Oslo, Follo og Østfold 15 brannvesen og nærmere 850 brannmannskaper som benytter det nye digitale radiosambandet. Det nye radiosambandet vil gi økt mulighet til samvirke mellom brannvesenene som nå benytter Nødnett, og tilgrensende nødalarmsentraler og mellom brannvesenet, politiet og helsevesenet.

- Det nye nødnettet vil gi Oslos befolkning, de som ferdes i byen og virksomhetene bedre tjenester fra brannvesenene både i det daglige og ved større hendelser. Nødnett styrker samfunnssikkerheten, og det øker både det kommunale brannvesenets og de øvrige nødetatenes innsats- og håndteringsevne, sier avdelingsdirektør Trygve Bruun i DSB.

Før året er omme skal Nødnett også tas i bruk av brannvesenene på Romerike, i Asker og Bærum og i Søndre Buskerud. Stortinget skal på et senere tidspunkt ta stilling til om Nødnett skal bygges ut i hele landet.