Økt beredskap i forbindelse med "Tor"

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Økt beredskap i forbindelse med "Tor"

Direktoratet for nødkommunikasjon har økt beredskapen for overvåking av Nødnett i forbindelse med ekstremværet "Tor" som er forventet å berøre 8 av landets fylker.

Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral og det er landsdekkende beredskap med avtaler om kort utrykningstid. Driftssentralen har økt sin bemanning de neste dagene og følger utviklingen nøye. Det er også sikret at underleverandører har ekstra personell tilgjengelig ute i felten.

 

Nødnett er det mest robuste nettet vi har i dag. Redundant design med ringstruktur og dublerte komponenter, overlappende dekning og reservestrøm på basestasjonene styrker nettet.

 

Nødnett har robusthetsøkende mekanismer som gjør at Nødnett skal tåle en del feil før nettet faller ut. Blant annet har Nødnett doble linjer til alle basestasjoner, og mer reservestrøm enn vanlige telenett. Selv om Nødnetts basestasjoner har egen reservestrømforsyning som gjør at de fungerer ved brudd i det ordinære strømnettet, er Nødnett også avhengig av eksisterende infrastruktur som for eksempel telelinjer og strømlinjer. Nødnett er derfor også utsatt ved bortfall av strøm i lengere perioder slik vi så i forbindelse med ekstremværet "Nina" i 2015 og "Dagmar" i 2011.

 

Nødnett er utbygd i hele landet.

 

Fakta om reservestrøm i Nødnett

  • De cirka 2.100 basestasjonene i Nødnett bygges i dag ut med minimum 8 timer reservestrøm på basestasjonene. 15 % av disse bygges med 48 timers reservestrøm.
  • Nødnett har strenge krav til dekning og oppetid, og har døgnkontinuerlig overvåkning. Det er bygget inn flere redundans- og sikkerhets-mekanismer i nettet som følge av TETRA-teknologien.
  • Nødnett har doble linjer frem til basestasjonene for å gi økt robusthet.
  • Dersom en basestasjon mister kontakt med resten av Nødnett kan denne fortsatt gi lokal dekning til nødnettradioer i området. Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio, uten å gå via en basestasjon (kalt DMO).
  • DNK har utredet spørsmålet om økt reservestrøm grundig. DNK har de siste årene skrevet tre rapporter om behovet for og konsekvensene av økt reservestrømkapasitet i Nødnett.

Les rapportene under.