Oppgradering av Nødnett høsten 2013

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Oppgradering av Nødnett høsten 2013

Nødnett vil høsten 2013 bli oppgradert til nyere teknologi, noe som vil gi brukerne økt funksjonalitet og et mer robust Nødnett. Oppgraderingen er godt planlagt og testet sammen med nødetatene og leverandøren slik at brukerne påvirkes minimalt. Publikums muligheter til å ringe nødnumrene påvirkes ikke av oppgraderingen.

Det er planlagt en oppgradering til en nyere versjon av Nødnetts kjernesystem. Den oppdaterte versjonen gir brukerne tilgang til flere funksjoner og gjør nettet forberedt for videre utrulling i hele Norge. Mer skalerbarhet, en mer enhetlig og effektiv drift, økt geografisk redundans samt mulighet for mer datatrafikk (TEDS) er de viktigste fordelene. 

 

Oppgraderingen gjøres i det første byggetrinnet, som består av 6 politidistrikter på det sentrale Østlandsområdet hvor Nødnett var ferdig utbygget i 2010. Etter at Nødnett ble tatt i bruk har det skjedd en utvikling i TETRA-teknologien. Når Nødnett bygges ut i hele Norge er det en selvfølge med nyeste versjon. Med denne oppgraderingen blir Nødnett blant de mest moderne TETRA-nettverket i Europa.

 

Kort nedetid for brukerne

Oppgraderingen av Nødnett er grundig planlagt og testet. Representanter fra nødetatenes driftsorganisasjoner (HDO, PDMT og BDO) har deltatt i planleggingen og testingen sammen med DNK og Motorola Solutions. Oppgraderingen vil hovedsakelig utføres i løpet av noen timer en enkelt natt. 

 

Det dreier seg i utgangspunktet om få minutter nedetid for den enkelte radiobrukeren, og det mens det enkelte området flyttes over til ny plattform. Under selve prosessen vil det være begrenset funksjonalitet, og brukerne er varslet om at alle andre tjenester enn tale vil være ustabile og kan anses som utilgjengelige.  Det vil også kunne være begrenset funksjonalitet i en periode etterpå. Publikums muligheter til å ringe nødnumrene påvirkes ikke. 

 

Det er gjort mange aktiviteter for å sikre en god prosess for brukere som påvirkes av oppgraderingen. Nødetatene og øvrige brukere er godt informert og forberedt. Nødetatene har planlagt med alternative kommunikasjonsmåter og ekstra bemanning på nødmeldesentralene på oppgraderingstidspunktet.

 

Nødnett i hele landet innen 2015

Den planlagte oppgraderingen er et viktig ledd i utbygging av Nødnett i hele fastlands-Norge. Utbyggingen av basestasjoner er i full gang, og nødetatene gjør sine forberedelser. Hedmark og Oppland vil etter planen ta Nødnett i bruk i løpet av høsten 2013. Nødnett skal være utbygget i hele landet inne utgangen av 2015.