Øvelse nødkommunikasjon 2010

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Øvelse nødkommunikasjon 2010

God gjennomført øvelse - over 160 personer fra politi, brann og helse testet bruk av nytt nødnett og samhandling ved store ulykker.
  • Bilde fra tilsvarende øvelse. Foto: Odd Skarbomyr

Torsdag 30. september kl 09:22 gikk alarmen ved operasjonssentralen i Follo politidistrikt. Det kom inn melding på nødtelefon 112 om en kollisjon mellom et tog en tankbil ved Heia stasjon nord for Rakkestad. Det ble meldt om store materielle skader og flere personer som var kommet til skade. 

Heia er ingen stor plass men befinner seg på grensen mellom Follo og Østfold politidistrikt og var således godt egnet for øvelsen. Østfold og Follo politidistrikt utgjør regionen der man først tok i bruk Nødnett og der er det i dag aktive brukere fra politiet, brannvesenet og helse.

Det ble raskt iverksatt varsling av nødetatene etter nye rutiner som er innført i forbindelse med nytt nødnett.  Innsatspersonell fra alle de tre nødetatene rykket da ut mot stedet. På vei til ulykken snakket brann, helse og politi over nødnettet i felles talegrupper. I de felles talegruppene skal tidskritisk informasjon kommuniseres slik at mannskapene så tidlig som mulig skal være forberedt på situasjonen på skadestedet. Dette vil også bidra til at nødetatene raskere kan prioritere ressurser og koordinere seg med tanke på livreddende innsats.
Underveis i øvelsen inntraff flere mindre hendelser for å sette radiokapasitet og ressursene på prøve. I alt var det over 160 mannskap involvert, i tillegg til kjøretøy og et Sea King helikopter fra 330 skv, i det omfattende øvelsesaspektet.

I nødnettleveransen inngår brukerutstyr og infrastruktur som gir etatene nye muligheter knyttet til utveksling av informasjon og samhandling. I et samband som benyttes av nødetatene så er det gruppesamtalene som er det sentrale elementet. Øvelsens formål var å øve samband og kommunikasjon ved bruk av nytt Nødnett. Under drøye to timer, ble det registrert 1440 samtaler over 24 ulike samtalegrupper. Det ble med andre ord en øvelse som var godt egnet til å teste sambandet, og nå gjøres etterarbeidet med å evaluere og skrive rapport.

Erfaringer fra Øvelse nødkommunikasjon vil være ett av flere underlag i en omfattende evaluering av første byggetrinn av Nødnett. Evalueringen er en del av beslutningsunderlaget til Stortingets behandling av saken om landsdekkende utbygging av Nødnett.

Rakkestad kulturhus ble samlingssted for en førsteinntrykkssamling kort tid etter øvelsen var slutt. Der deltok alle involverte for en oppsummering av erfaringer. Utkomme av dette og andre analyser vil snart foreligge i en rapport.

Øvelsen ble ledet av Politidirektoratet i samarbeid med Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og mange var møtt fram for å observere hendelsene.