Over 1 million samtaler i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Over 1 million samtaler i Nødnett

I februar 2015 var det over 1 million samtaler i Nødnett. Vi har spurt brukere hvordan de opplever den økte aktiviteten.
  • Bjørn Langrud på tollkontroll ved danskebåten. Fotograf: Nils Petter Dale

Sammenliknet med samme tid i fjor er antall samtaler i Nødnett per måned nesten doblet, fra over en halv million til over 1 million samtaler.
 
- Vi legger godt merke til den økte aktiviteten i hverdagen. Det er mye mer aktivitet i samhandling med de andre nødetatene. Det tyder på at alle i etatene har blitt tryggere på bruken og bedre kjent med hverandre, sier Ronny Samuelsen, innsatsleder i Follo politidistrikt og kjent fra serien «Nattpatruljen» på TV Norge MAX.
 
- Vi kommuniserer bedre hele veien, fra utrykningen går til vi er fremme på åstedet. Før tok vi gjerne ikke kontakt med hverandre før vi var kommet fram. Nå skjønner flere nytten av å kunne nå flere samarbeidspartnere tidlig. Da får vi også en drastisk økning i aktiviteten, mener Samuelsen.
 
Politiet er kjernebruker av Nødnett, sammen med de andre nødetatene helse og brann. Sammen har de opplevd nærmest en dobling av samtaletrafikken det siste året.

 

 

Bruker Nødnett grenseløst

Samuelsen har blant annet opplæringsansvar for Nødnett i sitt politidistrikt.
 
- Det er et veldig godt tegn at bruken øker. Nødnett må brukes for å læres. At Direktoratet for nødkommunikasjon bidrar med opplæring av nye brukergrupper blir viktig framover, det er også viktig for oss når vi skal kommunisere med dem. Politiet er selvstyrte på egen opplæring, men vi må jobbe videre med instrukser for samhandling med andre brukere. Så lenge det er forhåndsdefinert hvem og hvor mange som skal være med i talegrupper, er det trolig ingen grenser for hvor mange nye brukergrupper Nødnett kan ha, sier Samuelsen.

 

 

Tollvesenet i startgropa

Nødnett får stadig flere brukergrupper utover nødetatene. Nødnett benyttes nå av store deler av beredskaps-Norge, fra de frivillige redningstjenestene, beredskapsaktører som Forsvaret, Sivilforsvaret og strømselskap, til andre viktige samfunnsfunksjoner som toll og transport. Samtaletrafikken blant nye brukergrupper har økt med over 200 prosent det siste året.
 
Tollvesenet koblet seg på Nødnett i fjor sommer med regionene Oslo Akershus, Øst-Norge og Sør-Norge. Resten av Tollvesenet vil få Nødnett i takt med utbyggingen i resten av landet.
 
- Vi er i startgropa på mer aktiv samhandling, forteller Bjørn Langrud fra Tollvesenet. Han jobber som tolloverinspektør i Oslo og Akershus.
 
- Vi har begynt å få utstrakt samarbeid med spesielt politiet. Vi møtes i egne talegrupper jevnt og trutt, for eksempel under beslag eller kontroller, forteller Langrud og peker på hva som blir viktig for dem framover:
 
- Det viktigste for oss er at vi har sikker og god kommunikasjon innad i Tollvesenet. Det har vi fått med Nødnett. Men vi er langt fra ferdige. Det som blir viktig for oss framover, er nye Nødnett-løsninger, ikke minst over grensa til Sverige. Vi samarbeider med dere i Direktoratet for nødkommunikasjon om store og små utfordringer. Vi ønsker å bruke Nødnett som bærer for posisjonering i kart, vi har sendt anbud på ny kontrollromløsning og prøver ut å sende kamerabilder live over Nødnett i stedet for mobiltelefoner. Mange steder i grensetraktene mot Sverige er det kun Nødnett som har dekning, i tillegg er Nødnett et sikkert nett, i motsetning til mobilnett, sier Langrud.

 

 

Savner Nødnett i Sverige

Tollvesenet har vært med på det norsk-svenske prøveprosjektet ISI om å koble sammen Nødnett og det svenske søsternettet RAKEL. Samarbeidet er helt unikt i verdenssammenheng.
 
- Det hender jo at en aksjon starter i Norge og ender i Sverige. Når vi kommer over svenskegrensa savner vi å kunne kommunisere direkte med det svenske nødnettet. Nå må vi bruke mobiltelefoner, det er jo ikke avlyttingssikkert. Jeg håper ISI-prosjektet kommer så langt at vi i fremtiden har felles norsk-svenske talegrupper. Det ville vært en kjempefordel, sier Langrud.