Pangstart for pionerprosjekt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Pangstart for pionerprosjekt

Denne uken gikk startskuddet for det nye pilotprosjektet «Nødnett internt i sykehus» på St. Olavs Hospital i Trondheim.
  • Denne uken gikk startskuddet for det nye pilotprosjektet «Nødnett internt i sykehus» på St. Olavs Hospital i Trondheim.

  • Pilotprosjektet for interne meldingssystemer ved St. Olavs hospitalet er mulig å realisere ved hjelp av en egen basestasjon på taket. Dette gir utvidet innendørsdekning på sykehuset, også i kjellere og kulverter.

Sykehuset skal teste ut om Nødnett kan erstatte p-søk som i dag benyttes til utalarmering av medisinske alarm-team. Utvalgte grupper av traume-teamet inngår i piloten.

 

Hva er erfaringen så langt?

 

– Det har gått flere alarmer til traume-teamet siden piloten ble igangsatt. Det har fungert helt fint så langt, og dekningen med Nødnett er like bra som vi hadde håpet på, forteller prosjektlederen ved St. Olavs hospital, Frode Thomassen.

55 leger skal være med i uttestingen som ruller fram til påske. Jostein Hesthammer, markedsdirektør i Direktorat for Nødkommunikasjon, mottar meldingen om god dekning og fornøyde brukere med stor entusiasme.

– Vi gleder oss over at piloten har fått en god start. St. Olav er en pioner i å ta nye funksjoner i Nødnett bruk og viser at de har stor vilje til å finne fram til de besteløsningene. Det blir spennende å følge med på utviklingen.

 

Trondheim i front


Trondheim har lenge vært en pioner i Nødnett-sammenheng. Det var her det første prøveprosjektet for denne teknologien ble gjennomført så tidlig som 2001.

 

- Prøveprosjektet i Trondheim har hatt stor betydning for at Norge får et landsdekkende og avlyttingssikkert nødnett, sier Hesthammer. Brukerne fikk den gang prøve teknologien som Nødnett er bygget på og ville nødig gi slipp på utstyret de hadde fått utlevert. Tidspunktet var dessverre ikke i samsvar med den tiden Stortinget trengte for å samle seg rundt oppgaven om å bygge Nødnett, men man hadde fått verdifull erfaring.


Til forskjell fra vanlige mobilsamtaler, er radiosamtalene på Nødnettet kryptert og avlytningssikret, slik at utenforstående ikke kan tjuv-lytte. Nødnett gir også muligheter for overføring av data og sikre meldingstjenester.

 

Helse førstPilotprosjektet for interne meldingssystemer ved St. Olavs hospitalet er mulig å realisere ved hjelp av en egen basestasjon på taket. Dette gir utvidet innendørsdekning på sykehuset, også i kjellere og kulverter.

 

– Det har vært en stor glede å levere ny basestasjon til St. Olav, og at helsevesenet har gått i front for å prøve ut Nødnett på nye måter. I løpet av året vil Nødnett være tilbake i hele Trondheimsområdet. Da blir det lettere å kommunisere sikkert på tvers av nødetatene. Det vil være en fordel for samhandlingen ved kriser og større hendelser, avslutter Hesthammer.